Michał Woś został ministrem bez teki [Rekonstrukcja rządu]

4 czerwca dokonała się rekonstrukcja rządu. Była ona konieczna z uwagi na wygraną niektórych z ministrów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedną z nowych twarzy w rządzie będzie Michał Woś.
Zobacz wideo

Michał Woś ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 został radnym Rady Miasta Raciborza. Został wówczas wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, jednak zrzekł się mandatu radnego w 2017 roku, kiedy został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Rekonstrukcja rządu. Michał Woś został ministrem bez teki. 

Od listopada 2015 roku był doradcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a w 2016 roku został  szefem Gabinetu Politycznego. Był także członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W czerwcu 2017 został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. We wrześniu tego samego roku premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Pracując w  Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na mocy której został wdrożony m.in. System Losowego Przydziału Spraw. Wdrożył także ustawę o rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. W marcu ubiegłego roku podał się do dymisji w związku z ograniczaniem liczby wiceministrów w rządzie. W październiku 2018 roku został wybrany na radnego sejmiku województwa śląskiego jako kandydat Solidarnej Polski startujący z list Prawa i Sprawiedliwości. 

W wyniku rekonstrukcji rządu Michał Woś został ministrem bez teki. Jako minister zadaniowy nie będzie zarządzał żadnym z ministerstw, jednak będzie wykonywał zadania powierzone mu przez premiera. Wcześniej mówiło się nieoficjalnie, że zamiast Beaty Kempy będzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. pomocy humanitarnej

Więcej o: