Koniec z formą "Pani Anno". KGP zaleca policjantom z drogówki, aby inaczej zwracali się do kierowców

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaleca, aby policjanci ruchu drogowego przestali używać wobec kontrolowanych osób form typu "Pani Anno" i "Panie Andrzeju". "Może to wzbudzać dyskomfort i poczucie zmniejszonego dystansu" - brzmi uzasadnienie.

Pismo z zaleceniami zostało wysłane do Komend Wojewódzkich Policji w całej Polsce oraz do Komendy Stołecznej Policji. Jak z niego wynika, do Biura Ruchu Drogowego Wydziału Nadzoru i Profilaktyki KGP zaczęły napływać informacje dotyczące nieprawidłowego zwracania się policjantów do osób kontrolowanych. Te błędne formy to zwroty "Pan" i "Pani" w połączeniu z imieniem.

W piśmie podkreślono, że policjant jest zobowiązany zachować podczas wykonywania obowiązków służbowych zasad poprawnego zachowania i kultury osobistej, w tym - używania zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób kontrolowanych.

Forma może "wzbudzać dyskomfort"

"Nie jest natomiast uzasadnione wzbogacanie formy 'Pan/Pani' imieniem danej osoby. Może to wzbudzać w kontrolowanym dyskomfort i poczucie zmniejszonego dystansu między nim a policjantem w sytuacji i tak często mało komfortowej dla kontrolowanego" - uzasadniono w piśmie.

Biuro Ruchu Drogowego KGP zwróciło się więc z prośbą do naczelników policji o "przypomnienie podległym funkcjonariuszom istoty prawidłowego przeprowadzania kontroli uczestników ruchu drogowego, w tym właściwej formy zwracania się do osób kontrolowanych".

Więcej o: