Piotr Gliński zapowiada: Powstanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rząd chce rozwinąć dialog z młodzieżowymi organizacjami społecznymi. Podczas "Tweetupu Młodzi", który odbył się w kancelarii premiera, wiceszef rządu Piotr Gliński zapowiedział utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 
Zobacz wideo

Powstanie nowej instytucji będzie zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak podkreślił Piotr Gliński, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie organem doradczo-opiniodawczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia. 

"Powołanie Rady jet odpowiedzią na oczekiwania młodego pokolenia, młodych Polaków, dotyczących utworzenia takiej instytucji, w ramach której przedstawiciele młodych mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władzy publicznej na najwyższym szczeblu. Postulat powołania organu tego typu wprost znalazł się w programie Wizja dla Młodego Pokolenia, który w 2015 roku koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego" - powiedział Piotr Gliński.

Ten program przyjęli wówczas politycy PiS oraz ówczesny kandydat na prezydenta Andrzej Duda

Po co powstaje Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem 

Celem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem ma być również aktywizacja społeczna młodego pokolenia z mniejszych miejscowości. Rada ma także opiniować projekty aktów prawnych i programów rządowych związanych funkcjonowaniem organizacji społecznych.

W skład gremium mają wejść przedstawiciele instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentanci przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych.

Zobacz wideo
Więcej o: