NIK krytykuje reformę oświaty. Minister Zalewska nierzetelnie przygotowała zmiany

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki raportu dotyczącego reformy edukacji wprowadzonej przez minister Annę Zalewską. Według niego ministerstwo nierzetelnie przygotowało się do wprowadzenia zmian i nie oszacowało finansowych i organizacyjnych skutków reformy.
Zobacz wideo

Według raportu NIK była to najszybsza reforma przeprowadzona w historii polskiej oświaty - od przedstawienia projektu do wprowadzenia reformy minęło niecałe dziewięć miesięcy. W tym czasie zmienione zostały struktury szkół, podstawy programowe oraz podręczniki. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to właśnie pośpiech przyczynił się do tego, że reforma została nierzetelnie przygotowana. Według instytucji odpowiedzialność za to ponosi minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

NIK zarzuca minister Zalewskiej nierzetelność. W ponad jednej trzeciej szkół pogorszyły się warunki nauczania

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca minister Zalewskiej nierzetelność oraz brak wystarczających analiz, w których znajdowałyby się wszystkie finansowe i organizacyjne skutki reformy. Ponadto dane na temat reformy ministerstwo przedstawiło po uwzględnieniu wyników z zaledwie 13 procent szkół. W raporcie przygotowanym wcześniej przez MEN nie ma m.in. informacji na temat sytuacji ponad 951 gimnazjów, które zgodnie z reformą zostają zlikwidowane.

Przygotowanie i wdrażanie zmian w systemie oświaty przez Ministerstwo Edukacji NarodowejPrzygotowanie i wdrażanie zmian w systemie oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej fot. nik.gov.pl

Według NIK największym problemem jest tzw. podwójny rocznik i złe przygotowanie szkół do przyjęcia większej liczby uczniów. W tym roku szkoły ponadpodstawowe przyjmą we wrześniu blisko 370 tysięcy uczniów więcej, niż w poprzednim roku. Nie wszystkie placówki zdążyły się jednak przygotować na większą liczbę klas - zgodnie z raportem warunki nauczania w jednej trzeciej szkół się pogorszyły, a w ponad połowie nie udało się ich poprawić.

Stan przygotowania szkół dla absolwentów podwójnego rocznika na styczeń 2019 r.Stan przygotowania szkół dla absolwentów podwójnego rocznika na styczeń 2019 r. fot. nik.gov.pl

Kolejną zmianą wynikającą z przeprowadzenia reformy jest ograniczenie liczby zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Krytyka NIK dotyczy też przygotowania nowej systemy programowej - ich autorami tylko w 20 procentach są eksperci rekomendowani przez instytucje związane z oświatą. O tym, że programy są niedostosowane do możliwości uczniów od samego początku zgłaszali dyrektorowie szkół. Dodatkowo mimo zapowiedzi resortu samorządy poniosły o wiele większe koszty wprowadzenia zmian w oświacie, a w zeszłym roku subwencje objęły tylko 38,5 procent środków, o które wystąpiły do ministerstwa.

Zmiany w systemie oświaty zaczęły obowiązywać od 1 września 2017 roku. Dotyczyły one m.in. likwidacji gimnazjów, wydłużenia nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat oraz nauki w liceach i technikach o kolejny rok nauki. Dodatkowo reforma objęła zmiany w podstawie programowej, programach nauczania, systemie egzaminacyjnym i podręcznikach.

Więcej o: