Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Tylko do 21 maja można dopisać się do spisu wyborców

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Tylko do wtorku 21 maja można dopisać się do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzięki temu będziemy mogli oddać swój głos poza miejscem swojego stałego zameldowania.
Zobacz wideo

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja. Osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu poza miejscem swojego zameldowania muszą do 21 maja dopisać się do spisu wyborców. Po tym terminie zostanie im jeszcze jeden sposób na oddanie głosu w majowych wyborach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dopisanie się do spisu wyborców

Dopisanie się do spisu wyborców w danej gminie możliwe będzie tylko do 21 maja. Do tego czasu każdy, kto chce wziąć udział w głosowaniu poza miejscem swojego zameldowania musi zgłosić się z pisemnym wnioskiem do urzędu gminy, na terenie której obecnie przebywa. W urzędzie należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją oraz przedstawić dokument tożsamości i jego kopię. Dodatkowo urzędnik może poprosić wyborcę o przedstawienie dowodu, że mieszka w danej gminie - może być to umowa potwierdzająca wynajem mieszkania, rachunek za prąd, umowa o pracę lub oświadczenie właściciela mieszkania. 

Wniosek o dopisanie się do listy wyborców można złożyć także przez internet, o ile dany wyborca posiada tak zwany profil zaufany. Poza wnioskiem należy podać dane dokumentu tożsamości, załączyć skan dokumentu oraz dołączyć załącznik potwierdzający miejsce obecnego zamieszkania. Na koniec należy potwierdzić złożenie wniosku poprzez podpis elektroniczny. Urząd ma pięć dni na wpisanie lub odmowę wpisania wyborcy do spisu. Odpowiedź od urzędu zostaje wysłana tradycyjną pocztą lub w przypadku wniosku internetowego dostarczony na konto w ePUAP.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Drugim i najprostszym sposobem jest odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje jednak tylko ten urząd gminy, w którym wyborca jest ujęty w spisie. Dzięki temu każdy wyborca może wziąć udział w wyborach w dowolnej komisji w kraju, za granicą czy na statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w swojej gminie do 24 maja. W dokumencie należy podać podstawowe informacje - imię, nazwisko i PESEL. Wnioski należy składać osobiście lub elektronicznie wysyłając swoje zgłoszenie do konkretnego urzędu.

Więcej o: