Kraków: liczba lekcji religii nie będzie zmniejszona. Kuria odmawia Jackowi Majchrowskiemu

Kuria Metropolitalna w Krakowie nie wyraziła zgody na to, by w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych tylko na jeden rok ograniczono liczbę godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Wnioskował o to prezydent miasta Jacek Majchrowski, tłumacząc to trudnościami organizacyjnymi.
Zobacz wideo

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski we wtorek zwrócił się do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego z prośbą o "rozważenie możliwości zmniejszenia liczby godzin nauki religii".

Majchrowski tłumaczył w piśmie, że w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki - uczniowie, którzy będą absolwentami ośmioklasowej podstawówki oraz ci, którzy właśnie skończyli gimnazjum.

Prezydent miasta wskazał, że radni zobowiązali go do tego, by zwrócił się do krakowskiej kurii z propozycją ograniczenia liczby lekcji religii do jednej w tygodniu tylko w tym roku i tylko dla tego połączonego rocznika.

Wyrażając głębokie przekonanie, że zgoda Księdza Arcybiskupa przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki krakowskich uczniów, jeszcze raz zapewniam, że miałaby ona charakter jednorazowej decyzji w związku z absolutnie wyjątkową sytuacją rocznika uczniów, którego ona dotyczy.

- zaznaczył Jacek Majchrowski.

Czytaj więcej: Arcybiskup z Malty przyjedzie do Polski. Po jego śledztwie biskupi z Chile podali się do dymisji

Kuria w Krakowie: Będziemy decydować indywidualnie

Na pismo prezydenta Krakowa odpowiedział ks. dr Andrzej Kielian, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Duchowny zwrócił uwagę, że dotychczasowe wypowiedzi przedstawicieli krakowskiego ratusza i małopolskiego kuratorium nie wskazywały na to, że szkoły ponadpodstawowe nie są przygotowane na nadchodzącą zwiększoną rekrutację.

Już dwa lata temu, gdy wdrażana była reforma na poziomie szkół podstawowych, wiele placówek sygnalizowało problemy lokalowe. Udało się je skutecznie pokonać, między innymi dzięki współpracy dyrektorów z krakowskimi parafiami. Istniały sytuacje, w których szkoły korzystały, a niektóre nadal korzystają, z pomieszczeń udostępnionych przez parafie lub zakony. Takie rozwiązanie bez wątpienia może być wdrożone w przyszłym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych

- zaznaczył ks. Andrzej Kielian, podkreślając, że "parafie są otwarte na współpracę ze szkołami, by pokonać tymczasowe i potencjalne problemy lokalowe".

Odległości pomiędzy budynkami szkolnymi i parafialnymi czy zakonnymi w wielu miejscach Krakowa pozwalały i pozwalają na przyjęcie takiego rozwiązania.

- dodał przedstawiciel kurii.

Ks. Andrzej Kielian przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem MEN biskup diecezjalny może (na pisemną prośbę dyrektora danej szkoły) wyrazić zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin lekcji religii do jednej tygodniowo.

"Takie sytuacje nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę" - zaznaczył duchowny.

Zobacz wideo
Więcej o: