Kraków. Majchrowski pisze do arcybiskupa Jędraszewskiego. Prosi o mniej religii w szkołach

W związku podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych, prezydent Krakowa chce ograniczenia liczby lekcji religii. Napisał w ten sprawie do Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wcześniej radni postanowili, że religia powinna być pierwszą lub ostatnią lekcją, ale ich decyzję unieważnił wojewoda.
Zobacz wideo

Jacek Majchrowski w liście do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zwraca uwagę, że "odbiera coraz więcej sygnałów dotyczących organizacji roku szkolnego 2019/2020 w kontekście podwójnego rocznika, który spotka się we wrześniu w klasie I szkoły ponadpodstawowej". Przypomina, że w podjętej w marcu uchwale radni zobowiązali go do wystąpienia do Kurii Krakowskiej z propozycją ograniczenia nauczania lekcji religii do jednej w tygodniu. Ma to dotyczyć tylko pierwszych roczników szkół ponadpodstawowych, tylko w najbliższym roku szkolnym.

"Zobligowany uchwałą, a także zgłaszanymi obawami rodziców krakowskich uczniów (...) zwracam się do Księdza Arcybiskupa z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie liczby godzin nauki religii w tygodniowym wymiarze godzin"

- pisze prezydent. W przytoczonym na Facebooku liście Majchrowski "wyraża głębokie przekonanie, że zgoda Księdza Arcybiskupa przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki krakowskich uczniów". Zapewnia, że miałaby ona charakter "jednorazowej decyzji w związku z absolutnie wyjątkową sytuacją rocznika uczniów, którego ona dotyczy".

Wojewoda unieważnia uchwałę ws. lekcji religii

Rada Miasta Krakowa w marcu zdecydowała też, że lekcje religii od przyszłego roku szkolnego mają być w miarę możliwości wyznaczane na pierwszych lub ostatnich godzinach zajęć. Aby tak się stało, prezydent miasta ma podjąć "wszelkie możliwe, konieczne i prawnie dopuszczalne działania".

Uchwałę skrytykowała krakowska kuria, która przyjęła ją "z zaskoczeniem". "Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. Natomiast próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona" - napisano w komunikacie.  

W maju wojewoda małopolski Piotr Ćwik unieważnił artykuły uchwały, które odnosiły się do rekomendowania dyrektorom, by lekcje religii były pierwszymi lub ostatnimi zajęciami.  

Zobacz wideo
Więcej o: