Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wyniki do Europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się 26 maja. Tego samego dnia członkowie komisji wyborczych rozpoczną liczenie oddanych głosów.
Zobacz wideo

Liczenie głosów oddanych w wyborach odbywa się jeszcze tego samego dnia, w którym zostało przeprowadzone głosowanie. Zajmują się tym członkowie komisji wyborczych, którzy przeprowadzają liczenie po zamknięciu lokalu i głosowania, które planowo powinno zakończyć się o godzinie 21

Kto sprawdza glosy na Europarlamentu?

Głosy wyborców liczone są po zakończeniu głosowania i zamknięciu lokalu wyborczego, czyli po godzinie 21 (w wyjątkowych sytuacjach także później). Na miejscu w lokalu wyborczym mogą w tym czasie przebywać członkowie komisji, mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni i międzynarodowi - jednak  liczeniem głosów mogą zająć się tylko członkowie komisji. Zgodnie z uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej to właśnie komisja ustala pierwsze wyniki głosowania i sporządza wymagane protokoły.

Jak liczy się głosy do Europarlamentu?

Po otwarciu urny członkowie komisji wyciągają karty z głosami i rozpoczynają ich liczenie. Komisja musi sprawdzić, czy liczba kart z oddanymi głosami odpowiada liczbie wyborców, którzy brali udział w głosowaniu. Członkowie komisji sprawdzają też, czy karty nie są uszkodzone lub podarte - takie egzemplarze są pakowane w specjalne koperty i opisywane. Podczas liczenia sprawdzane są także karty, na których oddano nieważne głosy (np. głosując na dwóch kandydatów z różnych list) i one także oddzielane są od głosów ważnych. Członkowie komisji muszą przejrzeć całe karty do głosowania, by ocenić, czy głos przez wyborcę został oddany prawidłowo. Karta z nieważnym głosem pokazywana jest następnie wszystkim obecnym członkom komisji. Następnie przygotowuje się protokół z głosów wyborczych, w którym podawana jest liczba i przyczyna uznania głosów za nieważne.

Później komisja przystępuje do sprawdzenia głosów ważnych - członkowie liczą i grupują oddane głosy do każdej z list wyborczych. Potem sprawdzają liczbę głosów oddanych na konkretnych kandydatów z każdej listy. Po zliczeniu głosy pakowane są w pakiety oraz sporządzany jest protokół głosowania w obwodzie, który przekazywany jest do obsługi informatycznej. Protokół zostaje następnie podpisany przez każdego członka komisji - jedna z kopii zostaje wywieszona w widocznym dla wyborców miejscu. Drugi egzemplarz protokołu jest przekazywany przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, a następnie protokoły trafiają do okręgowych komisji.

Kto ogłasza wyniki wyborów do Europarlamentu?

Protokoły po weryfikacji przesyłane są do Państwowej Komisji Wyborczej, która ustala wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w skali kraju. Określa też podział mandatów dla tych komitetów wyborczych, które przekroczyły pięcioprocentowe klauzule zaporowe. PKW na samym początku przelicza ile mandatów w skali całego kraju zdobył dany komitet wyborczy. Dokonywane jest to za pomocą metody d’Hondta. Potem podział mandatów ze względu na okręgi wyborcze obliczany jest za pomocą systemu Hare’a-Niemeyera. Końcowym etapem jest przydzielenie mandatów z każdego okręgu dla poszczególnych kandydatów z list wyborczych, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie PKW obwodowe komisje wyborcze mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania już 26 maja po godzinie 23. Oficjalne wyniki zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym, a dane z głosowań przesyłane są także do marszałka Sejmu, prezydenta i Sądu Najwyższego.

Więcej o: