Pogrzeb prof. Karola Modzelewskiego. "Żegnamy jednego z najwybitniejszych polskich liderów"

Pogrzeb prof. Karola Modzelewskiego rozpoczął się w środę o godzinie 15. Uroczystość ma charakter świecki i prywatny, ale na pożegnaniu profesora pojawiło się wielu polityków. - Karol Modzelewski ukształtował wielu ludzi, którzy doprowadzili do polskiej wolności - mówił o nim Bronisław Komorowski.
Zobacz wideo

Profesor Karol Modzelewski zmarł w 28 kwietnia w wieku 81 lat. Wybitny historyk i jeden z twórców "Solidarności", a także pomysłodawca nazwy ruchu, zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Karol Modzelewski ma spocząć w mogile obok grobu Zbigniewa Romaszewskiego i w pobliżu grobu Jacka Kuronia. 

Pogrzeb prof. Karola Modzelewskiego

Uroczystość pogrzebowa prof. Karola Modzelewskiego miała charakter świecki i prywatny. Na ostatnim pożegnaniu profesora Modzelewskiego pojawiło się jednak wiele osobistości ze świata polityki, nauki i kultury. W przycmentarnej kaplicy obecni byli m.in. byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz czy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się od pieśni Bułata Okudżawy, później aktor Wojciech Malajkat przedstawił sylwetkę prof. Modzelewskiego. 

Czy żyjąc w takiej historii, można być człowiekiem uczciwym, wiernym samemu sobie? To na pewno jest niezwykle trudne, ale Karol Modzelewski pokazuje, że to jest możliwe

- mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas przemówienia. 

Karol Modzelewski ukształtował wielu ludzi, którzy doprowadzili do polskiej wolności. (...) Dobrze zasłużył się Polsce

- dodał prezydent Bronisław Komorowski. 

Żegnamy dziś jednego z absolutnie najwybitniejszych polskich liderów w walce o ludzką godność

- mówił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Zobacz wideo

Nie żyje prof. Karol Modzelewski

Prof. Karol Modzelewski urodził się w Moskwie w 1937 roku. Wychował się w rodzinie komunistów - jego ojczym Zygmunt od 1947 roku był ministrem spraw zagranicznych w PRL.

W wieku 27 lat zerwał jednak z systemem, kiedy wraz z Jackiem Kuroniem napisał "List otwarty do partii", w którym skrytykował politykę PZPR, zarzucając, że odchodzi ona od ideałów socjalistycznych, które powinny przyświecać PRL-owi. Był jednym z inicjatorów protestów w 1968 roku, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 roku został pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ "Solidarność". To również on był autorem nazwy związku. W czasie PRL był kilkakrotnie więziony i internowany. W więzieniu spędził łącznie ponad osiem lat. Był senatorem w latach 1989-91, w latach 1992-95 był honorowym przewodniczącym Unii Pracy. W 1998 roku został również odznaczony Orderem Orła Białego.

Karol Modzelewski był także wybitnym naukowcem, który zajmował się historią średniowiecza. Spod jego pióra wyszła m.in."Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek" (1975), "Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej" (1987) czy literacka monografia "Barbarzyńska Europa" (2004), wyróżniona w 2007 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Karol Modzelewski był również laureatem Literackiej Nagrody "Nike" za książkę autobiograficzną "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca".