Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Programy polityczne na Eurowybory

W wyborach do Parlamentu Europejskiego udział bierze sześć komitetów ogólnopolskich oraz cztery komitety regionalne. Każda z partii prezentuje odrębny program i pomysły na kreowanie europejskiej polityki.
Zobacz wideo

Programy polityczne partii biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawiane są zazwyczaj na licznych konwencjach i spotkaniach z wyborcami. Jak na tę chwilę prezentują się programy partii i gdzie szukać informacji na ich temat?

Czym jest program polityczny na Eurowybory?

Program polityczny jest zbiorem celów i projektów danej partii i kandydatów będących reprezentantami każdego ze stronnictw. Jest pewnym spisem planowanych działań, które mają być realizowane po wybraniu wyborów. Spis celów, jaki każda partia przygotowuje na dane wybory, jest jednym z najważniejszych punktów kampanii wyborczej - to właśnie na podstawie programów politycznych wyborcy decydują o tym, na kogo oddadzą swój głos. Na ogół program polityczny musi zawierać trzy istotne dla wyborców informacje: co, kiedy i dlaczego zamierzają zrobić partie po wygranych wyborach.

Kto ogłasza program polityczny na Eurowybory?

Zazwyczaj program polityczny ogłaszany jest podczas oficjalnych konwencji partii, które startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób swoje programy zaprezentowały już partie Prawo i Sprawiedliwość, Wiosna Roberta Biedronia, Kukiz'15 czy Koalicja Europejska. Sam program polityczny kreowany jest przez całą partię i ich członków. Kandydaci startujący z listy danej partii nie układają zazwyczaj własnego programu.

Jak sprawdzić program polityczny na Eurowybory?

Większość partii wyborczych umieszcza swoje programy polityczne na stronach internetowych lub ogłasza je podczas konwencji wyborczych. Jak dotychczas prezentują się programy wyborcze ogólnopolskich komitetów?

Prawo i Sprawiedliwość - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Najważniejszymi propozycjami Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do PE jest tzw. "nowa piątka". Zakłada ona wprowadzenie świadczenia 500 Plus na każde dziecko, trzynastą emeryturę dla emerytów i rencistów, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26. roku życia, obniżenie podatku PIT oraz rozbudowę sieci autobusowych. Według Prawa i Sprawiedliwości należy zmienić działanie Unii Europejskiej, w której kluczową rolę odgrywać będą państwa i ich rządy. PiS chce także budować inne, europejskie porozumienia wewnątrz Unii. Partia chce złagodzenia polityki klimatycznej UE i deklaruje, że nie doprowadzi do wprowadzenia strefy euro w Polsce. Program wyborczy PiS aktualizowany jest na stronie internetowej partii

Koalicja Europejska - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Koalicja Europejska stworzona jest z porozumienia między Platformą Obywatelską, PSL, SLD, .Nowoczesną i Partią Zieloni. Do tej pory partie te zadeklarowały zgodność wobec dziesięciu punktów wpisanych w tzw. deklaracji programowej. Zgodnie z nią politycy koalicji będą dążyć do zwiększenia znaczenia Polski w UE, zyskania funduszy europejskich dla Polski, wprowadzenie zmian dot. ochrony klimatu, lepszej żywności oraz wyrównywania poziomu życia Europejczyków. Na dotychczasowych konwencjach KE zapowiedziano także przywrócenie refundacji zabiegów in vitro, zachowanie świadczenia 500 Plus na każde dziecko oraz wprowadzenia udogodnień dot. wprowadzania niskoemisyjnej energetyki. Pełny program wyborczy Koalicji Europejskiej znajduje się także na stronie internetowej partii

Wiosna Roberta Biedronia - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Program polityczny Wiosny skupia się na następujących postulatach: wzrost płacy minimalnej do kolejno 2700 i 3500 złotych w ciągu 5 lat, rozbudowa linii autobusowych w małych miejscowościach, likwidacja religii w szkołach i wprowadzanie reform mających na celu zagwarantowanie świeckości państwa oraz likwidacja kolejek w państwowej służby zdrowia - do 30 dni oczekiwania na wizytę u specjalisty. Wiosna chce także, by Unia Europejska wprowadziła program mieszkaniowy dla Europejczyków oraz ujednoliciła standardy opieki zdrowotnej. Program wyborczy Wiosny można znaleźć na ich oficjalnej stronie

Kukiz’15 - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Kandydaci z list Kukiz’15 są przeciwni wprowadzeniu w Polsce euro, negatywnie wypowiadają się także na temat europejskich reform dotyczących ochrony środowiska, np. w zakresie rezygnacji z energii węglowej. Politycy krytykują Unię Europejską - według Kukiz’15 niektóre państwa Wspólnoty są zbyt dominujące i należy to zmienić np. przez wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Program polityczny dotychczas został przedstawiony na jednej z konwencji wyborczych Kukiz'15

Lewica Razem - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej przygotowały wspólny program polityczny na nadchodzące wybory. Według sojuszu konieczne jest wzmocnienie gospodarki Unii Europejskiej, która przegrywa z Chinami czy USA. Głównym postulatem jest dofinansowanie "zielonych inwestycji", które miałyby zatrzymać zmiany klimatu, zmiana prawa patentowego i obniżenie cen leków czy ujednolicenie podatków dla wszystkich firm w UE. Lewica razem opowiada się za zmniejszeniem czasu pracy oraz zwiększeniem liczby urlopu dla pracowników. Szczegółowe postulaty udostępnione zostały na stronie Lewicy Razem

KORWiN Braun Liroy Narodowcy - program wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Ostatnim ogólnopolskim komitetem wyborczym jest koalicja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Kandydaci są przeciwni wprowadzanie euro w Polsce oraz rezygnacji z energii węglowej. Opowiadają się za zwiększeniem funduszy z UE dla krajów o niższym poziomie zamożności. Konfederacja jest także zdania, że uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej to głownie koszty, a nie zyski.

Więcej o: