Co dalej z zamkiem w Puszczy Noteckiej? RDOŚ uchyla decyzję. "Inwestor wprowadził nas w błąd"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchylił decyzję, określającą warunki prowadzenia budowy "zamku" w Stobnicy w Puszczy Noteckiej. Budowla ma 14 pięter i kilkudziesięciometrową wieżę.
Zobacz wideo

RDOŚ w Poznaniu 26 kwietnia uchylił decyzję z maja 2015 roku, określającą warunki prowadzenia robót. Dyrektor wniósł sprzeciw dla realizowanej inwestycji, gdyż według niego budowa wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ta nie została wcześniej wydana.

RDOŚ o budowie w Puszczy Noteckiej: Wprowadzono nas w błąd

Jak poinformował RDOŚ, powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji budowy było ujawnienie w jej trakcie okoliczności, dotyczących faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia. Ta bowiem odbiega od deklarowanej wcześniej przez inwestora. Według dyrekcji obszar oddziaływania na środowisko przekroczy 2 hektary, wbrew deklaracjom inwestora, który informował o 1,7 ha. "(...) Należy stwierdzić, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu w sprawie warunków prowadzenia robót, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu został wprowadzony w błąd co do faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie RDOŚ.

Decyzja RDOŚ przekazana została generalnej dyrekcji i staroście obornickiemu. Teraz starosta lub wojewoda wielkopolski zdecydują, czy postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostanie wznowione.

Zamek w Stobnicy

O sprawie 14-kondygnacyjnego zamku w Stobnicy na obrzeżu Puszczy Noteckiej zrobiło się głośno w lipcu 2018 roku. Budowa prowadzona jest na obszarze objętym ochroną przyrody Natura 2000. Mimo tego, że budowę rozpoczęto w 2015 roku, dopiero trzy lata później, za sprawą zdjęć, jakie pojawiły się w sieci, sprawa trafiła do mediów. Za inwestycję odpowiada spółka D.J.T, zarządzana przez Dymitra i Tymoteusza Nowaków. Zgodę na budowę wydały wszystkie potrzebne organy: radni, przedstawiciele Izby Rolniczej, Urząd Marszałkowski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

Więcej o: