Nie żyje prof. Karol Modzelewski. Miał 81 lat

Nie żyje prof. Karol Modzelewski, wybitny polityk i historyk średniowiecza, więzień polityczny i jeden z najważniejszych dysydentów PRL. Miał 81 lat.

Jak podał portal OKO.press, w wieku 81 lat zmarł prof. Karol Modzelewski, wybitny mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk, jeden z liderów demokratycznej opozycji w czasach PRL.

Prof. Karol Modzielewski był więziony za poglądy polityczne

Prof. Karol Modzelewski urodził się w Moskwie w 1937 roku. Wychował się w rodzinie komunistów - jego ojczym Zygmunt od 1947 roku był ministrem spraw zagranicznych w PRL.

W wieku 27 lat zerwał jednak z systemem, kiedy wraz z Jackiem Kuroniem napisał "List otwarty do partii", w którym skrytykował politykę PZPR, zarzucając, że odchodzi ona od ideałów socjalistycznych, które powinny przyświecać PRL-owi. Był jednym z inicjatorów protestów w 1968 roku, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1980 roku został pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ "Solidarność". To również on autorem nazwy związku. W czasie PRL był kilkakrotnie więziony i internowany. W więzieniu spędził łącznie ponad osiem lat.

Był senatorem w latach 1989-91, w latach 1992-95 był honorowym przewodniczącym Unii Pracy. W 1998 roku został również odznaczony Orderem Orła Białego.

Nie żyje wybitny naukowiec

Prof. Karol Modzelewski był uczniem wybitnego mediewisty prof. Aleksandra Gieysztora. Pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (między 2007 a 2010 rokiem był jej wiceprezesem). W latach 90. wykładał również na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Spod jego pióra wyszła m.in."Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek" (1975), "Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej" (1987) czy literacka monografia "Barbarzyńska Europa" (2004), wyróżniona w 2007 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Karol Modzelewski był również laureatem Literackiej Nagrody "Nike" za książkę autobiograficzną "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca". 

Więcej o: