Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wszystko co musisz wiedzieć o wyborach do Europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. W Polsce wybory do Europarlamentu zostaną przeprowadzone 26 maja. Dla każdego obywatela Unii Europejskiej jest to ważne głosowanie - podczas niego wybrani zostaną polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim.
Zobacz wideo

Parlament Europejski jest jedyną unijną instytucją, w której członkowie wybierani są na podstawie głosów obywateli krajów członkowskich. Europosłowie podczas pięcioletniej kadencji będą m.in. mieli wpływ na uchwalanie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Funkcje Europarlamentu

Parlament Europejski pełni trzy główne funkcje: ustawodawczą, nadzorczą i budżetową. PE odpowiada za m.in. uchwalanie (wraz z Radą Unii Europejskiej) przepisów prawa europejskiego, podejmuje decyzje w sprawie umów narodowych czy rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie.

Funkcja nadzorcza polega na stosowaniu kontroli demokratycznej nad innymi unijnymi instytucjami. Parlament m.in. rozpatruje petycje obywateli, powołuje komisje śledcze, monitoruje wybory, kieruje zapytania do Komisji i Rady UE, powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich czy współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym w kwestiach dotyczących polityki pieniężnej.

Ostatnią funkcją Parlamentu Europejskiego jest ustanawianie unijnego budżetu we współpracy z Radą Unii Europejskiej. Ponadto europosłowie zatwierdzają tak zwane wieloletnie ramy finansowe budżetu UE.

Data wyborów do Europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 roku. Tego dnia swój głos będzie można oddać w lokalach wyborczych otwartych w godzinach od 7 do 21. Pełna lista lokali wyborczych podzielonych według województw i okręgów wyborczych udostępniona została na stronie wybory.gov.pl.

Na głosowanie należy zabrać ze sobą dowód lub paszport: członkowie komisji przed wydaniem kart do głosowania muszą sprawdzić i potwierdzić naszą tożsamość. W wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy zagłosować tylko na jedną listę. W kratce obok nazwiska kandydata stawiamy znak „X”. Zgodnie z ostatnimi zmianami głos pozostaje ważny o ile w kratce postawione zostaną co najmniej dwie przecinające się linie.

Ile list wystawionych zostało w wyborach do Europarlamentu?

Komitety wyborcze zarejestrowały już listy kandydatów we wszystkich lub w części okręgów. W tym celu każda lista musiała być poparta co najmniej 10 tysiącami podpisów - zwolnić z tego obowiązku może jedynie Państwowa Komisja Wyborcza i zwykle ten przywilej dotyczy partii, które zarejestrowały swoich kandydatów w co najmniej połowie okręgów.

Każda z partii mogła na listę wpisać od 5 do 10 polityków. Większość z ogólnopolskich komitetów wyborczych wystawiła 130 kandydatów - tyle osób znalazło się na listach Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Europejskiej, Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Kukiz’15 oraz Wiosny Roberta Biedronia. Komitety wyborcze musiały także dostosować się do tego, by na listach liczba kobiet i mężczyzn nie była niższa niż 35 procent wszystkich kandydatów. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku swoje listy wystawiło dziesięć komitetów, sześć z nich ma listy w każdym okręgu, a cztery tylko w części. W całej Polsce wyborcy będą mogli zagłosować na jednego z kandydatów list Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska (PO, PSL, SLD, .N, Zieloni), Komitetu Wyborczego Wiosna Roberta Biedronia, Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15, Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem (Partia Razem, Unia Pracy, RSS).

W niektórych okręgach swoje listy wystawiły cztery dodatkowe komitety. Wśród nich jest m.in. Koalicyjny Komitet Wyborczy PolEXIT, na których głosować mogą wyborcy z okręgów 9 (podkarpackiego) i 10 (małopolskiego i świętokrzyskiego). W sześciu okręgach swoje listy przedstawił KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski: dotyczy to okręgów numer 1 (województwo pomorskie), 4 (część województwa mazowieckiego z Warszawą), 5 (pozostała część województwa mazowieckiego), 8 (województwo lubelskie), 11 (województwo śląskie) i 10 (okręg małopolski i świętokrzyski). Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi wystawiła dwie listy. Na kandydatów z tej partii zagłosować mogą wyborcy z okręgu wyborczego numer 8 (Lublin) i 10 (Kraków). KW Jedność Narodu wystawiła jedną listę dla okręgu numer 5 (części województwa mazowieckiego).

Pełne listy kandydatów wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnione zostały na stronie wybory.gov.pl.

Więcej o: