Sejm: Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wykreślony z porządku obrad. Zgłoszono autopoprawki

Z harmonogramu obrad Sejmu wykreślony został projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości miał zgłosić autopoprawkę. Na razie nie wiadomo kiedy nowelizacja ustawy o SN ponownie trafi pod obrady Sejmu.
Zobacz wideo

O wycofaniu projektu ustawy poinformował m.in. dziennikarz Michał Olech. Ustawa miała trafić pod obrady Sejmu w nocy z czwartku na piątek. Sam projekt ustawy wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu Przedstawicielem wnioskodawców zmian ustawy w Sądzie Najwyższym jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast.

Na stronie Sejmu udostępniono już treść autopoprawki. W uzasadnieniu czytamy, że "z projektu zostały wykreślone wszystkie zmiany poza przepisami dotyczącymi regulacji związanych z postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie". Dodano również podsumowanie skutków, jakie przyniesie wprowadzenie zmian w ustawie: "Wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej". 

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - najważniejsze zmiany w dotychczasowej ustawie

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia m.in. zasady powoływania pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów innych izb. Dotychczas pierwszy prezes powoływany był przez prezydenta spośród pięciu kandydatów wytypowanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Po zmianach prezydent ma sam wybierać jednego kandydata spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego o ile w określonym terminie nie otrzyma listy kandydatów zgłoszonych przez wyżej wymienione zgromadzenie.

Kolejnym punktem spornym jest nowelizacja artykułu 13 ust. 2. Według nowego projektu uchwała będzie mogła zostać podjęta bez względu na liczbę sędziów biorących udział w posiedzeniu, o ile podczas dwóch wcześniejszych posiedzeniach Zgromadzenia Sędziów SN zabraknie kworum. Według Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara może dojść do sytuacji, kiedy ważne decyzje, np. dotyczące wyborów sędziów, będą podejmowane przez nieliczną grupę osób.

Nowy projekt ustawy zmienia też zasady uchylania immunitetu sędziów sądów powszechnych. Po nowelizacji w tej kwestii będzie decydować powołana w tym roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W rozmowie z oko.press.pl Bodnar podkreśla, że taka sytuacja może doprowadzić do uchylania immunitetu sędziom, którzy krytykowali działania polityków. Wątpliwości dotyczące tej kwestii zostały przedstawione Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma rozstrzygnąć wątpliwości w sprawie sędziowskich immunitetów.

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Więcej o: