Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dlaczego warto głosować w wyborach do europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie od 23 do 26 marca. W tym czasie wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli w tej instytucji.
Zobacz wideo

Parlament Europejski jest jedyną unijną instytucją, w której członkowie wybierani są na podstawie bezpośrednich wyborów przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Głosowanie w wyborach do Europarlamentu jest jedną z nielicznych okazji, podczas której wyborcy mają realny wpływ na kształtowanie polityki Wspólnoty Europejskiej.

Dlaczego warto głosować w wyborach do Europarlamentu? Długa kadencja Europarlamentu

Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751 deputowanych. Sprawują oni mandat wolny, który opiera się na założeniu, że każdy europoseł jest reprezentantem całego narodu, a nie poszczególnych grup politycznych i społecznych. Politycy są wybierani na pięcioletnią kadencję. Nowy Parlament Europejski wybierze spośród swoich członków przewodniczącego, który obejmie 2,5-letnią kadencję. Od 2017 roku urząd ten sprawuje Włoch Antonio Tajani.

Wpływ na przyszłość Europarlamentu

Na stronie Parlamentu Europejskiego znalazło się dziesięć powodów, które mają zachęcić obywateli Unii Europejskiej do głosowania w majowych wyborach. Poza tym, że europosłowie wybierani są w bezpośrednich wyborach, za najważniejszą funkcję Europarlamentu uznano to, że współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych przez Unię czy państwa członkowskie. Funkcja ustawodawcza Parlamentu obejmuje m.in. uchwalanie (wraz z Radą UE) przepisów prawa europejskiego, podejmowanie decyzji w sprawie umów międzynarodowych oraz podejmowanie decyzji w sprawie rozszerzenia UE. 

Parlament Europejski wraz z Radą ustanawia unijny budżet oraz zatwierdza tak zwane wieloletnie ramy finansowe budżetu UE. Drugą najważniejszą funkcją Europarlamentu jest nadzorowanie pozostałych instytucji europejskich: deputowani wybierają przewodniczącego i komisarzy unijnych, rozpatrują petycje obywateli oraz powołują komisje śledcze, kierują zapytania do Rady UE, monitorują prawidłowość przeprowadzania wyborów oraz współpracują z Europejskim Bankiem Centralnym w kwestiach dotyczących polityki pieniężnej.

Sam Parlament Europejski podkreśla swoją otwartość i przejrzystość - sesje plenarne i posiedzenia komisji są otwarte dla mediów i publiczności, a każdy może wezwać parlament do przyjęcia stanowiska w danej sprawie (w tym celu wystarczy złożyć petycję). 

Więcej o: