RPO odwiedził ośrodek w Gostyninie i chce nowych regulacji. "Prawa bardziej ograniczone niż w więzieniach"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odwiedził ośrodek w Gostyninie. Po wizycie wskazywał na potrzebne zmiany w prawie - okazuje się bowiem, że KOZZD w Gostyninie jest przeludniony, a jego pacjenci nie znają swoich praw i nie są poddawani terapii.
Zobacz wideo

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiło się podsumowanie z wizyty Adama Bodnara w ośrodku w Gostyninie, gdzie trafiają sprawcy najpoważniejszych przestępstw, już po odbyciu kary więzienia, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że mogą ponownie popełnić zbrodnie.

Pełna nazwa placówki w Gostyninie to: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD). RPO Adam Bodnar spotkał się w środę z personelem i pacjentami KOZZD, a jednym z największych problemów ośrodka ma być jego przeludnienie i brak szczegółów w ustawie, która określa prawa przebywających tam pacjentów.

Jak czytamy na stronie RPO:

Był on początkowo planowany na 10-20 osób; dziś przebywa w nim 65 osób (zakładana pojemność to 60 osób). Dotychczas jedna osoba została z niego zwolniona, a inna - przeniesiona do szpitala psychiatrycznego.

Ośrodek w GostyninieOśrodek w Gostyninie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Pacjenci z Gostynina bez przepustek na pogrzeby bliskich

Pacjenci z Gostynina mieli skarżyć się na warunki bytowe w ośrodku (8-10 osobowe pokoje i podwójne łóżka) i sposób w jaki są traktowani. Chodzi m.in. o to, że spacer na świeżym powietrzu w ich przypadku to tylko godzina dziennie, nie mają prawa do przepustki, by udać się na pogrzeb członka rodziny, ich korespondencja jest kontrolowana (także ta do sądów czy adwokatów).

Czytaj też: Prof. Płatek alarmuje ws. Gostynina. "Obóz koncentracyjny, nie ośrodek terapeutyczny"

"Ich widzenia z adwokatem odbywają się w pokoju monitorowanym - do czego nie ma podstaw prawnych, a co może naruszać tajemnicę adwokacką" - wskazuje na swojej stronie RPO.

W jednej z konkluzji rzecznika pada, że ustawa nie określa, w jaki sposób ograniczane są prawa i wolności pacjentów z Gostynina, dlatego też stosuje się regulamin wewnętrzny ośrodka, wydawany przez dyrektora KOZZD, choć ustawa go do tego nie upoważnia.

Pacjenci w Gostyninie. "Ich prawa są bardziej ograniczane niż skazanych w więzieniach"

Pacjenci muszą mieć jasność, jakie prawa im przysługują i jakie środki dyscyplinujące mogą być wobec nich stosowane wobec naruszenia zasad porządku i bezpieczeństwa. W rezultacie ich prawa są bardziej ograniczone niż prawa skazanych przebywających w więzieniach

- czytamy w podsumowaniu.

W serii postulatów ws. KOZZD RPO wylicza, poza uregulowaniem praw i obowiązków pacjentów z Gostynina, także: wprowadzenie zasady, według której, decyzja sądu o przedłużeniu pobytu w ośrodku miałaby formę postanowienia (obecnie to notatka do akt), które byłoby zaskarżalne, zmodyfikowanie działania KOZZD, by rzeczywiście pacjentów poddawano tam terapii, czy regułę, by chorujący psychicznie pacjenci mogli być przenoszeni do zakładów psychiatrycznych.

Więcej o: