Prokuratura w Stowarzyszeniu Wiosna. Chce ustanowienia kuratora w organizacji

Krakowska prokuratura rejonowa wystąpiła o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia Wiosna. W stowarzyszeniu trwa spór o to, kto w zasadzie jest jego prezesem: ks. Grzegorz Babiarz czy Joanna Sadzik.
Zobacz wideo

W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje jedynie ks. Grzegorz Babiarz, jako prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna i jedyny jego członek. Wcześniej wykreślono cały zarząd reprezentowany przez Joannę Sadzik. Wniosek w tej sprawie złożył właśnie ks. Babiarz.

Teraz w całe zamieszanie w Stowarzyszeniu Wiosna włączyła się prokuratura. Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód wystąpiła o ustanowienie kuratora w organizacji, ponieważ "po dokonaniu analizy akt rejestrowych Stowarzyszenia" stwierdzono wątpliwości co do stanu prawnego w zakresie zarządu.

Postępowanie w przedmiocie wpisu ks. Grzegorza Babiarza nie jest prawomocnie zakończone. Działanie Prokuratury uzasadnione jest wątpliwościami co do tego, czy wymieniony został skutecznie powołany w dniu 4 lutego 2019 r. na stanowisko prezesa zarządu, jak również, czy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 11 lutego 2019 r. zostało skutecznie zwołane oraz czy w jego trakcie ks. G. Babiarz został skutecznie odwołany

- czytamy w komunikacie prokuratury.

Kurator w Stowarzyszeniu Wiosna. Prokuratura: Nie stoimy po żadnej ze stron

Dalej prokuratura wskazuje, że ze statutu Stowarzyszenia Wiosna wynika, że zarząd powinien być co najmniej trzyosobowy, dlatego też wystąpiono o ustanowienie kuratora, który ma zwołać Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w ciągu sześciu miesięcy od jego ustanowienia.

Działanie prokuratury nakierowane jest wyłącznie na doprowadzeniu do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia Wiosna a w konsekwencji do sytuacji by Stowarzyszenie to mogło wypełniać swoje cele statutowe i normalnie funkcjonować. Prokuratura nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej Stowarzyszenia

- podkreśla w swoim stanowisku krakowska prokuratura.

Więcej o: