W Krakowie religia na pierwszej lub ostatniej lekcji. Kuria protestuje: to sprzeczne z prawem

Rada Miasta Krakowa chce, aby lekcje religii szkoły wyznaczały na pierwszej lub ostatniej godzinie w planie zajęć. Kuria Metropolitalna - powołując się na prawo polskie i międzynarodowe - dowodzi, że to niemożliwe.
Zobacz wideo

Decyzja, że lekcje religii od przyszłego roku szkolnego mają być w miarę możliwości wyznaczane na pierwszych lub ostatnich godzinach zajęć została podjęta przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 2019 roku. Aby tak się stało, prezydent miasta ma podjąć "wszelkie możliwe, konieczne i prawnie dopuszczalne działania". Takie zmiany wprowadzone miałyby być w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kraków.

Zgodnie z uchwałą, prezydent Krakowa ma również wystąpić do Kurii Krakowskiej "z propozycją ograniczenia nauczania lekcji religii do jednej w tygodniu tylko dla pierwszych roczników szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020". Propozycja ta miałaby dotyczyć tzw. połączonego rocznika (obecnych uczniów 3 klasy gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy w przyszłym roku szkolnym pójdą do liceów - red.) i miałaby obowiązywać jedynie w roku szkolnym 2019/2020.

Religia w szkołach. Kuria Krakowska powołuje się na konstytucję i ONZ

"Archidiecezja Krakowska z zaskoczeniem przyjęła informację o uchwale Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć szkolnych" - czytamy w komunikacie, który pojawił się na stronie archidiecezji.

Według jego autorów decyzja taka kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół, nauczycieli, a także stoi w sprzeczności z polskim prawem. Kuria powołuje się m.in. na Prawo oświatowe, według którego to dyrektor, a nie samorząd terytorialny, ustala plan zajęć szkolnych, a także na Konstytucję RP i Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ, które gwarantują wolność religii.

"Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. Natomiast próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona" - brzmi uzasadnienie.- "Zaskakuje więc fakt, że Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę, która w istocie przeczy zasadom wolności i szacunku zagwarantowanym przez prawo międzynarodowe i polskie" - czytamy dalej.

"Religia nie jest przedmiotem dodatkowym"

Kuria przypomina również, że zmniejszyć liczbę godzin religii może jedynie biskup diecezjalny "indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły". "Takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy, nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę" - zapowiada.

Jak dodali autorzy komunikatu, religia nie jest przedmiotem dodatkowym i nie należy jej traktować inaczej niż pozostałe przedmioty szkolne.

Więcej o: