Strajk nauczycieli. Ile szkół bierze udział? ZNP podważa szacunki MEN. "Zbierano dane inaczej"

Strajk nauczycieli trwa, ale wciąż nie ma pełnych danych, ilu pracowników oświaty przyłączyło się do protestu. Wyliczenia MEN i ZNP różnią się, a związkowcy zarzucają ministerstwu inny sposób zliczenia protestujących placówek oświaty.
Zobacz wideo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przez cały poniedziałek podkreśla jedną informację: w strajku nauczycieli bierze udział 48,5 proc. placówek oświaty. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział, że dane o liczbie strajkujących szkół dotyczą placówek samorządowych. Obejmują one też stan na godz. 12 - od tamtej pory MEN nie aktualizowało danych.

Strajk nauczycieli. ZNP wciąż zbiera dane

To najprawdopodobniej ta narracja resortu edukacji sprawiła, że Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił zabrać głos. ZNP zastrzega, że jeszcze zbiera dane z publicznych szkół, przedszkoli, zespołów szkół i placówek oświatowych ws. strajku nauczycieli.

Jednocześnie ZNP przypomina, że w referendum strajkowym opowiedziało się 79 proc. ogółu szkół i placówek w Polsce - czyli 15 576 szkół czy przedszkoli. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie uwzględnia w swoich szacunkach niepublicznych szkół i przedszkoli, a także placówek znajdujących się w Systemie Informacji Oświatowej.

Strajk nauczycieli. ZNP o MEN: Kuratorzy zbierali dane inaczej

Na tym związkowcy nie poprzestają, ponieważ twierdzą, że MEN inaczej przedstawia statystykę strajku nauczycielskiego.

"Natomiast z informacji, jakie otrzymaliśmy od dyrektorów szkół, wynika, że kuratorzy oświaty na prośbę MEN, zbierali dane inaczej" - wskazuje ZNP i cytuje pismo, które miało wysłać Kuratorium Oświaty w Opolu do dyrektorów:

Wypełniamy odrębnie dla każdego typu szkoły, czyli np. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w XYZ, w skład którego wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa wpisujemy informacje osobno dla przedszkola i dla szkoły podstawowej.

Na podstawie pisma ZNP podnosi, że dla MEN zespół szkół nie jest jedną placówką, tylko trzema - z kolei ZNP traktuje to jako jedną jednostkę. Stąd różnica w statystykach.

Zobacz wideo