Inicjatywa "Wolne Sądy" poparła protest nauczycieli. Opublikowano poradnik dla strajkujących

Inicjatywa "Wolne Sądy" stworzona przez prawników poparła strajk nauczycieli. Przygotowała ona krótki poradnik dla strajkujących nauczycieli, z którego mogą się dowiedzieć, co w świetle prawa oznacza strajk.
Zobacz wideo

„Wolne sądy" to inicjatywa, którą stworzyli prawnicy sprzeciwiający się reformom sądownictwa. Inicjatorzy "Wolnych Sądów" są przeciwni upolitycznianiu wymiaru sprawiedliwości oraz nowemu systemowi dyscyplinarnemu, który stosowany jest wobec sędziów. Inicjatywa powstała w 2017 roku. 

"Nasza inicjatywa jest oddolna, nie wiążemy jej z żadną opcją polityczną. Nazwaliśmy stronę "Wolne sądy", bo to hasło powinno być na ustach każdego, komu nie są obojętne wartości takie jak wolność, równość i demokracja" - czytamy na stronie internetowej "Wolnych Sądów"

"Wolne Sądy" wspierają nauczycieli i tłumaczą, jakie prawa przysługują strajkującym

Wczoraj wieczorem "Wolne Sądy" wyraziły swoje poparcie dla strajku nauczycieli, publikując krótki materiał wideo, w którym radca prawny Katarzyna Sarek-Sadurska tłumaczy, jakie są zasady prawne strajku. Dowiadujemy się z niego, że nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w strajku, muszą przyjść do szkoły, jednak w ramach strajku będą powstrzymywać się od wykonywania obowiązków zawodowych i nie mogą zostać zmuszeni poleceniem, aby podjęli się pracy.

Katarzyna Sarek-Sadurska podkreśliła także, że prawo do strajku przysługuje każdemu nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole i aby skorzystać z tego prawa, nie musi on być członkiem żadnego ze związków zawodowych. Co więcej, nauczyciel nie może zostać ukarany za przystąpienie do strajku, co oznacza, że nie można go zwolnić lub prowadzić przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. Najgroźniejszą konsekwencją, która dotknie strajkującego nauczyciela, jest pomniejszenie wynagrodzenia o zapłatę za czas, w którym nauczyciel powstrzymywał się od wykonywania pracy.

Zobacz wideo