Strajk nauczycieli. Co zrobić z dzieckiem, jeśli szkoła będzie zamknięta?

Jeżeli sytuacja się nie zmieni, strajk nauczycieli rozpocznie się już za tydzień. Co mogą zrobić rodzice dzieci, których szkoły zostaną zamknięte? Czy konieczne będzie branie urlopu na żądanie?
Zobacz wideo

Jeżeli nauczyciele i rząd nie dojdą do porozumienia, strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do odwołania. W referendum przeprowadzonych w szkołach, aż 15 549 placówek poparło ogólnopolski strajk nauczycieli. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że dialog między ministerstwem edukacji i przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących nauczycieli nie przyniesie konsensusu. Co w tej sytuacji stanie się z dziećmi? Kto się nimi zaopiekuje?

Strajk nauczycieli. Które placówki będą zamknięte? 

To, czy dana szkoła będzie zamknięta, zależy od tego, ilu pracowników danej placówki będzie strajkować. Dowiemy się tego nie wcześniej niż 3 kwietnia, a więc na pięć dni przed planowanym strajkiem, kiedy dyrektorzy placówek oświatowych usłyszą, czy komitety strajkowe przystąpią do strajku i ilu pracowników odmówi pracy w kolejnych dniach.

Jeżeli okaże się, że strajk poparło 100 proc. nauczycieli, dyrektor nie będzie miał wyjścia i zamknie szkołę. Jeżeli jednak część nauczycieli zbojkotuje strajk, możliwa będzie organizacja opieki na świetlicy. Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę dopiero w dniu rozpoczęcia strajku pewne będzie to, jak wygląda sytuacja - dopiero 8 kwietnia nauczyciele będą podpisywać listy strajkowe i stanie się jasne, jaka część pracowników szkół przystąpi do strajku.

Strajk nauczycieli - co zrobić z dzieckiem, gdy szkoła będzie zamknięta?

Samorządy starają się przygotować na najgorsze i zorganizować ewentualną pomoc w opiece nad dziećmi poza placówkami oświaty, jednak bez znajomości skali problemu trudno będzie im zagwarantować, że zorganizują opiekę dla wszystkich potrzebujących tego uczniów. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice? Mogą składać u pracodawców odpowiednie wnioski o zasiłki opiekuńcze i sami zaopiekować się dziećmi. 

Prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego daje rodzicom oraz opiekunom ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dzięki temu przepisowi rodzice w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzice mogą opiekować się dziećmi maksymalnie 60 dni w roku. Przepis ten dotyczy rodziców dzieci, które nie ukończyły ósmego roku życia. Aby skorzystać z takiej możliwości, rodzic musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie o zamknięciu danej placówki. 

Zobacz wideo
Więcej o: