Biskupi apelują o "umiar w korzystaniu z władzy, zwłaszcza na fali sukcesu". KEP publikuje list

Konferencja Episkopatu Polski zaprezentowała list zatytułowany "O ład społeczny dla wspólnego dobra". Biskupi odnoszą się w nim m.in. do świata polityki. "Sprawiedliwość domaga się zachowania umów, zarówno tych nieformalnych, jak obietnice wyborcze, jak i tych formalnych - także w relacjach pomiędzy państwem a obywatelami" - czytamy w liście.
Zobacz wideo

Polscy biskupi apelują o dialog, pojednanie, narodową zgodę i uczciwą debatę w życiu publicznym. W Warszawie Konferencja Episkopatu Polski zaprezentowała list pt. "O ład społeczny dla wspólnego dobra". Dokument przyjęto podczas ostatniego zebrania plenarnego KEP.

Biskupi podkreślają w liście, że "rolą Kościoła hierarchicznego nie jest angażowanie się w naturalne w życiu politycznym kontrowersje ani – tym bardziej – ich rozstrzyganie".

Rozumiejąc różnice, które są nieodłącznym elementem każdej rzeczywistości społecznej, ze smutkiem dostrzegamy istniejące w naszej ojczyźnie podziały i konflikty (...). Rywalizacja polityczna dawno przekroczyła granice demokratycznych polemik pomiędzy zwolennikami różnych wizji rozwoju ojczyzny i dotyka najgłębszych fundamentów naszej narodowej wspólnoty oraz wpływa na jej postrzeganie w kontekście międzynarodowym

- czytamy. Biskupi dodają jednak, że wierzą w to, że w Polsce możliwe "budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku i z myślą o przyszłych pokoleniach".

Konferencja Episkopatu Polski. List "O ład społeczny dla wspólnego dobra"

Duchowni wspominają również o cnocie umiarkowania, która "oznacza m.in. zdolność kontrolowania namiętności". Przekonują, że powinna ona być przestrzegana nie tylko przez stronę rządzącą, ale również opozycję.

Chodzi np. o gotowość do roztropnego samoograniczania się w politycznych ambicjach i oczekiwaniach, umiar w korzystaniu z władzy, zwłaszcza na fali sukcesu, skuteczne odpieranie pokus przesadnego pomnażania władzy, zaniechanie prowokowania przeciwników, wyrzeczenie się odwetu. Umiar wymagany jest także po stronie politycznej opozycji, zwłaszcza gdy chodzi o sięganie po narzędzia mające przybliżyć perspektywę odzyskania władzy bez liczenia się ze stratami, jakie ich użycie może przynieść państwu i społeczeństwu. Cel, jakim jest zdobycie władzy, nie uświęca środków używanych do jej zdobycia

- piszą biskupi.

Autorzy listu zauważają także, że "sprawiedliwość domaga się zachowania umów (pacta servanda sunt), zarówno tych nieformalnych, jak obietnice wyborcze, jak i tych formalnych – także w relacjach pomiędzy państwem a obywatelami".

Zobacz wideo
Więcej o: