TK: Wybór nowej KRS zgodny z konstytucją. "Rząd będzie mógł teraz atakować Trybunał Sprawiedliwości"

Uchwalone przez Sejm przepisy i wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. - Dzięki tej decyzji rząd będzie mógł atakować Trybunał Sprawiedliwości UE - ocenia prawnik Marcin Matczak.
Zobacz wideo

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepisy pozwalające na wybór 15 sędziowskich członków Rady przez Sejm uznał za zgodne z ustawą zasadniczą. Za niezgodne z konstytucją uznał natomiast przepisy dające możliwość odwołania od uchwały KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Na wstępie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała o odrzuceniu wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących między innymi wyłączenia ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego. Wnioski w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa złożyła KRS oraz grupa senatorów. Ogłoszenie wyroku miało pierwotnie nastąpić 14 marca, jednak zostało odroczone.

"Niezależność sądownictwa wyrzucona przez okno" 

Dziennikarka Tygodnika "Polityka" Ewa Siedlecka oceniła, że na skutek decyzji TK "rząd powie, że sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE trzeba umorzyć, bo nie ma już w polskim prawie przepisu, na podstawie którego Sąd Najwyższy zadał pytania prawne"

"Niezależność sądownictwa i prawo do sądu zostały właśnie wyrzucone przez okno budynku dawnego Trybunału Konstytucyjnego. Wstyd" - skomentował profesor UW i prawnik Marcin Matczak. W kolejnym wpisie na Twitterze ocenił, że "Trybunał Konstytucyjny stał się politycznym narzędziem PiS do podminowania pozycji Polski w Unii Europejskiej", a dzięki dzisiaj ogłoszonej decyzji "rząd będzie mógł atakować Trybunał Sprawiedliwości UE i Komisję".

"Bez niespodzianki. Ale i bez zgodności z prawem" - napisał prawnik Krzysztof Izdebski.

Wątpliwości ws. przepisów o KRS

Wniosek skierowany przez Krajową Radę Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie ubiegłego roku dotyczy ustalenia zgodności z Ustawą Zasadniczą sposobu wyboru członków KRS, zakwestionowania możliwości kontrolowania uchwał Rady przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny a także podważenia możliwości stosowania przed SN i NSA tzw. zabezpieczenia, czyli wstrzymania decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli zabezpieczenie wstrzymuje uprawnienia Prezydenta do powołania sędziego.

Krajowa Rada Sądownictwa wskazała we wniosku, że celem zbadania zgodności przepisów o KRS z Konstytucją jest rozwianie wątpliwości narosłych wokół sposobu jej powołania. Chodzi także o umocnienie pozycji nowej KRS poprzez uznanie za niekonstytucyjne środków umożliwiających kwestionowanie jej decyzji.

Wniosek grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości trafił do Trybunału Konstytucyjnego w połowie lutego. Dotyczy on, podobnie jak ten złożony przez KRS, przepisów, które mówią o sposobie wyłaniania przez Sejm 15 sędziowskich członków Rady, pozwalają na poddawanie działalności KRS kontroli sądowej, a także stosowanie w nich przepisów o zabezpieczeniu.
Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, natomiast sprawozdawcą będzie sędzia TK Justyn Piskorski.

Zobacz wideo
Więcej o: