Białoruś. Polak skazany na 14 lat łagru. "Bezprawny obrót szczególnie niebezpiecznymi środkami"

Na Białorusi obywatel Polski został oskarżony o przewóz narkotyków przez granicę i próbę ich sprzedaży. Sąd zdecydował, że za karę spędzi 14 lat w łagrze.
Zobacz wideo

Polak został zatrzymany 6 czerwca 2018 roku w pobliżu miasteczka Wysokaje niedaleko od granicy z Polską. Miał próbować sprzedać 303 tabletki "ecstasy", które wcześniej wwiózł na terytorium Białorusi.

Sąd w Kamieńcu na procesie, który odbył się 21 marca, uznał, że Polak dopuścił się bezprawnego obrotu szczególnie niebezpiecznymi środkami psychotropowymi. Zdecydował, że mężczyzna spędzi 14 lat w kolonii karnej o wzmocnionym rygorze. Nakazał również konfiskatę jego majątku. 

Agencja prasowa "BiełaPAN" pisze, że obywatel Polski na procesie nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Wyrok jest nieprawomocny i może zostać zaskarżony do sądu wyższej instancji.

Więcej o: