Oświadczenie KEP: Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Zajęcia mogą się odbywać w środku dnia

Religia to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów - przypomina Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Zobacz wideo

Jak napisano, oświadczenie wydano w związku z informacjami o próbach ograniczania przez organy prowadzące zajęć religii w przedszkolach i szkołach publicznych.

Warunki uczestnictwa w zajęciach religii zawarte są w ustawie Prawo oświatowe oraz rozporządzeniu ministra edukacji narodowej - mówi rzecznik KEP, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii.

Episkopat: Religia po złożeniu oświadczenia obowiązkowa

Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem "Religia tak/nie", jest niezgodne z obowiązującym prawem - powiedział ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznik KEP zaznaczył, że oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku i deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Jak powiedział ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, "nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych". "Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas tych zajęć" - dodał rzecznik KEP.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreśla też, że w przedszkolach zajęcia z religii uwzględniane są w ramowym planie dnia, a zgodnie z wyjaśnieniami MEN, podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wynika z tego - zaznacza KEP - że nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim.

Komisja przypomina również, że prawo wyraźnie rozgranicza odpowiedzialność za działalność szkoły pomiędzy władzą samorządową a władzami państwowymi. Jakiekolwiek próby podważania przez organ prowadzący zapisów zawartych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, wykraczają poza jego kompetencje - napisano w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Zobacz wideo
Więcej o: