Episkopat przedstawił raport o pedofilii w Kościele. 625 ofiar, tylko 25 proc. sprawców wydalono

382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia zostało zgłoszonych od 1990 r. - wynika z danych przedstawionych przez episkopat. Łącznie ofiarami księży padło 625 osób.
Zobacz wideo

Łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła 345. Łącznie ofiarami księży pedofilów padło 625 osób. Natomiast powyżej 15 roku życia - 280. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 proc., natomiast małoletni płci żeńskiej 41,6 proc. Spośród wszystkich przypadków, względem których udało się ustalić stan procesu kanonicznego (94,8 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków), 74,6 proc było już zakończonych, zaś 25,4 proc. było jeszcze w toku. Spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 proc. postępowań. Inne kary (suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych) stanowiły 40,3 proc. 

Pedofilia w KościelePedofilia w Kościele Gazeta.pl

Episkopat przedstawił raport dot. molestowania nieletnich

Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) stanowiły 11,5 proc., zaś zakończone umorzeniem postępowania (ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów, zły stan zdrowia) stanowiły 12,6 proc.

- Trzeba towarzyszyć osobom pokrzywdzonym, trzeba ich słuchać - mówił na konferencji abp Marek Jędraszewski. Jak dodawał, wykorzystywanie dzieci nie jest tylko domeną Kościoła. - Trzeba napiętnować także tzw. turystykę seksualną. jej ofiarami też stają się dzieci. Wszyscy, nawet Kościół, nawet sam pan Bóg, jesteśmy ofiarami tych osób, które dopuściły się przestępstw w stosunku do dzieci i młodzieży- dodaje, powołując się na słowa papieża - powiedział.

Jak poinformował episkopat, 10,4 proc. przypadków postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego. Przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii jak i świeccy zgłosili 5,2 proc. przypadków. Wiedza o 14,9 proc. przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

Różnice w rzetelności i "pewna ignorancja"

Jednocześnie w raporcie czytamy, że "pomiędzy poszczególnymi diecezjami i jurysdykcjami zakonnymi występowały różnice w rzetelności wypełnionych ankiet". Dane były w kilku przypadkach "niepełne oraz niespójne, co wymagało dodatkowego monitowania oraz weryfikacji danych". 

"W niektórych przypadkach nie można było jednoznacznie ustalić wieku ofiar. W takich pojedynczych przypadkach, na etapie weryfikacji danych, określano wiek ofiar jako niższy. Odpowiedzi na pytania otwarte w formularzach kart wskazywały na pewną ignorancję w zakresie możliwego oraz wymaganego w przepisach kościelnych podejścia do zgłaszanych przypadków" - czytamy.

Gdzie zgłaszane są przypadki molestowania?

W Polsce w każdej diecezji wyznaczeni są delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, o których powiadamiane są diecezje, od 2001 zgłaszane są do Watykanu, zgodnie z wytycznymi dokumentu Jana Pawła II z 2001 r. („Sacramentorum sanctitatis tutela” z 2001 r.) . Informacje o nadużyciach, które docierają do diecezji, kierowane są do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży kieruje Centrum Ochrony Dziecka. Przeszkolono w nim dotychczas ponad 3000 duchownych w kwestii zapobiegania przestępstwom wykorzystywania małoletnich. Ofiary przestępstw seksualnych mogą otrzymać pomoc psychologiczną, prawną oraz duchową.

Więcej o: