Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. konstytucyjności wyboru członków KRS

Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś orzeczenie w sprawie dwóch wniosków. Jeden z nich dotyczy konstytucyjności wyboru członków KRS przez Sejm spośród sędziów.
Zobacz wideo

Drugi z wniosków, do którego odniesie się dziś Trybunał Konstytucyjny, mówi o możliwości złożenia odwołania od uchwały Rady dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Justyn Piskorski.

Trybunał Konstytucyjny wyda oświadczenie ws. wniosku dot. powoływania członków KRS

Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa w listopadzie ubiegłego roku dotyczy ustalenia zgodności z Ustawą Zasadniczą sposobu wyboru członków KRS, zakwestionowania możliwości kontrolowania uchwał Rady przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny, a także podważenia możliwości stosowania przed Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny tzw. zabezpieczenia, czyli wstrzymania decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli zabezpieczenie wstrzymuje uprawienia Prezydenta do powołania sędziego.

KRS wskazała we wniosku, że celem zbadania zgodności przepisów o KRS z Konstytucją jest rozwianie wątpliwości narosłych wokół sposobu jej powołania. Chodzi także o umocnienie pozycji nowej KRS poprzez uznanie za niekonstytucyjne środków umożliwiających kwestionowanie jej decyzji.

Adam Bodnar o wniosku senatorów PIS: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może być nieważne

Drugi z wniosków, w sprawie którego Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, to wniosek grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Trafił on do TK w połowie lutego. Dotyczy on, podobnie jak ten złożony przez KRS, przepisów, które mówią o sposobie wyłaniania przez Sejm 15 sędziowskich członków Rady, pozwalają na poddawanie działalności KRS kontroli sądowej, a także stosowanie w nich przepisów o zabezpieczeniu.

Przedwczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w sprawie wniosku senatorów skierował do Trybunału Konstytucyjnego pismo, w którym wskazał, że orzeczenie TK może być nieważne. Zdaniem RPO wyznaczenie daty ogłoszenia wyroku przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie udziału i stanowisko Rzecznika jest "jaskrawym naruszeniem" przepisów.

Więcej o: