20 lat Polski w NATO. "Dla naszej i waszej wolności" z Sojuszem Północnoatlantyckim

Dziś obchodzimy 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. 12 marca 1999 roku ministrowie spraw zagranicznych Czech, Węgier oraz Polski podpisali dokumenty akcesyjne Paktu Północnoatlantyckiego.

Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego w 1997 roku. Ceremonia podpisania dokumentów akcesyjnych do NATO odbyła się w Bibliotece-Muzeum Harry’ego Trumana w amerykańskim Independence w stanie Missouri. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy - to Harry Truman i jego sekretarz stanu Dean Acheson należeli do głównych twórców Paktu Północnoatlantyckiego.

20 lat Polski w NATO. "Jesteście prawdziwymi sojusznikami"

W ceremonii wstąpienia Polski do NATO brała udział m.in. amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright. Polskę reprezentował ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. „Polska wraca na zawsze tam, gdzie jest jej miejsce - do wolnego świata" - powiedział minister. "Polska nie jest już osamotniona w obronie swojej wolności. Jesteśmy w NATO dla naszej i waszej wolności”.

Ze strony Czech w ceremonii wziął udział minister Jan Kavan, Węgry reprezentował Janos Martonyi. Głównym punktem ceremonii było podpisanie i przekazanie amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright tak zwanych instrumentów akcesyjnych. Chwile później, obok 16 flag dotychczasowych członków NATO, podniesiono trzy nowe - węgierską, czeską i polską. „Obietnica <<Nic o Was bez Was>> została sformalizowana. Jesteście prawdziwymi sojusznikami, jesteście naprawdę w domu” - zapewniła szefowa amerykańskiej dyplomacji.

Więcej o: