E-dowody osobiste już od 4 marca. możemy składać wnioski o wydanie najnowszej wersji dowodu tożsamości

Od 4 marca 2019 roku można składać wnioski o e-dowody osobiste. Nowy dokument będzie wyposażony w chipy, w których zapisane zostaną dane właściciela.
Zobacz wideo

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, która ułatwi używanie dokumentu w przychodniach, urzędach czy na lotniskach. Od poniedziałku 4 marca będzie można składać wnioski o wydanie takiego dokumentu tożsamości.

Wizualnie nie różni się on od poprzedniej wersji: zachowana jest zarówno kolorystyka, jak i dane umieszczone na dowodzie. Jedyną zmianą jest wbudowanie elektronicznego, bezstykowego chipa, na którym zawarte będą informacje o właścicielu.

E-dowód osobisty - zasady działania funkcji elektronicznej  

Największa zmianą w nowym e-dowodzie jest numer CAN, który znajdować się będzie na pierwszej stronie, oraz na odwrocie dowodu (w formie kodu kreskowego). Numer ten będzie umożliwiał korzystanie z elektronicznej funkcji dowodu – właściciel dokumentu będzie mógł elektronicznie skontaktować się z administracją, sądami, służbą zdrowia, bankami czy skorzysta z bramek na lotniskach Unii Europejskiej. Dzięki e-dowodowi będziemy mogli zalogować się do ePUAP czy podpisywać dokumenty (wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania itp.) za pośrednictwem podpisu elektronicznego.

Jedną z najważniejszych kwestii użytkowania nowych dowodów jest ich bezpieczeństwo. Chip w e-dowodzie jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem danych. Korzystanie z elektronicznej funkcji dowodu jest możliwe po  ustaleniu kodu PIN, który zgłaszamy w urzędzie gminy lub przy odbiorze dowodu. 

E-dowód osobisty - od 4 marca urzędy przyjmują wnioski o dowód z warstwą elektroniczną 

Wnioski o nowy dowód mogliśmy składać drogą elektroniczną przez konto w ePUAP do 26 lutego. Obecnie trwa przerwa techniczna na przeprowadzenie prac serwisowych, która skończy się w poniedziałek 4 marca. Od tego momentu możemy składać wnioski o e-dowód w urzędzie lub za pośrednictwem wniosków online.

We wniosku o dowód należy podać m.in. swoje imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia i adres zameldowania. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie. Na fotografii nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Składając wniosek w urzędzie należy także przedstawić dotychczasowy dowód osobisty lub paszport. Wniosek można wypełnić także online za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.  

Każda osoba, która złoży wniosek o wydanie dowodu po 4 marca otrzyma już dowód z warstwą elektroniczną. Jak wyjaśniał minister cyfryzacji Marek Zagórski nowy wniosek pełni dotychczasowe funkcje – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic, dlatego wymiana dotychczasowych dowodów osobistych nie jest konieczna. E-dowód będzie ważny przez 10 lat.

Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe, jednak używanie funkcji elektronicznej dowodu uprości załatwianie formalności w wielu urzędach. Wymiana dowodów na te z funkcją elektroniczną potrwa do 2029 roku. E-dowody wydawane są już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Portugalii, Hiszpanii czy Niemczech.

Więcej o: