Zmiana czasu 2019. Czy w Polsce przestawimy zegarki po raz ostatni? Wyjaśniamy

Zima chyli się ku końcowi. Już niedługo zmienimy czas z zimowego na letni. Kiedy przestawimy zegarki i dlaczego to robimy? Czy tegoroczna zmiana czasu będzie ostatnią? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo

Najbliższa zmiana czasu odbędzie się w niedzielę 31 marca. Tego dnia przestawimy zegarki, przesuwając wskazówki o jedną godzinę do przodu - z godziny 2:00 na 3:00. Oznacza to, że tego dnia pośpimy nieco krócej.

Zmiana czasu. Czemu służy przestawianie zegarków?

Stosowanie zmiany czasu ma pomóc w lepszym wykorzystaniu światła słonecznego, co skutkuje m.in. większą oszczędnością energii elektrycznej, a według niektórych badaczy także rosnącym bezpieczeństwem na drogach. Mimo pewnych zalet, zmiana czasu jest szeroko krytykowana. Zauważono m.in., że krótszy sen przy zmianie czasu może powodować zwiększoną liczbę wypadków drogowych i zawałów serca. Co więcej, powoduje to pewne trudności logistyczne, np. w transporcie kolejowym czy lotniczym.

Zmiana czasu z zimowego na letni. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Ze względu na rosnącą krytykę zmiany czasu Unia Europejska przeprowadziła otwarte konsultacje społeczne, które miały pokazać, czy Europejczycy chcą likwidacji zmiany czasu, czy też nie. Wykazały one, że 84 proc. wszystkich ankietowanych chce zniesienia zmiany czasu. W badaniu wzięło udział 4,6 mln osób i były to jak do tej pory cieszące się największą frekwencją konsultacje społeczne w Unii Europejskiej.

Wyniki badania skłoniły Unię Europejską do podjęcia prac nad likwidacją zmiany czasu. We wrześniu 2018 roku Komisja Europejska przygotowała i przekazała państwom członkowskim projekt dyrektywy w sprawie rezygnacji ze zmian czasu. Niestety, do tej pory nie podjęto jednoznacznej decyzji w tej sprawie. Projekt jest obecnie poddawany uzgodnieniom państw członkowskich, co oznacza, że nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że zmiana czasu 31 marca będzie ostatnią zmianą czasu w historii. 

Więcej o: