NIK krytycznie o nauczaniu matematyki: Warto rozważyć zawieszenie obowiązkowej matury

"Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia" - tak zaczyna się raport NIK, która przyjrzała się obowiązkowej maturze z matematyki. Izba nawet proponuje resortowi edukacji, by rozważono jej zawieszenie. Wnioski są bardzo krytyczne wobec nauczania tego przedmiotu w Polsce.
Zobacz wideo

Najwyższa Izba Kontroli przyznaje w komunikacie, że nauka matematyki podnosi konkurencyjność państw na całym świecie. "Tymczasem, jak wynika z kontroli NIK, z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej. Forma i sposób jej nauczania nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów" - czytamy w komunikacie NIK. Izba przywołuje kilka danych - m.in. słabe oceny w szkołach (zwłaszcza ponadgimnazjalnych), liczbę uczniów powtarzających klasę oraz słabsze wyniki z matury w porównaniu do egzaminów z innych przedmiotów. 

"Badania kwestionariuszowe przeprowadzonego przez NIK w ponad 9 tys. szkół potwierdzają niskie efekty kształcenia matematyki. Według nich najgorzej jest z szkołach ponadgimnazjalnych. Aż 46 proc. uczniów tych szkół kończy je z zaledwie oceną dopuszczającą, czyli 2." - podaje NIK.

Jak podaje izba, według ostatnich wyników testów PISA, matematyczne umiejętności polskich uczniów obniżyły się w stosunku do 2012 r. 

NIK po kontroli: Rozważyć zawieszenie matury z matematyki

Izba przywołuje przykład państw europejskich, w których młodzież nie ma obowiązku zdawania egzaminów z matematyki, a które plasują się na wysokich miejscach w badaniach dotyczących biegłości w dziedzinach ścisłych. "Nie można również wskazać, że obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki. Nie zauważono tutaj bezpośredniej korelacji" - czytamy w raporcie. 

NIK podnosi, że "główną przyczyną niepowodzeń polskich uczniów są wady procesu nauczania matematyki". Przeprowadzone w 20 szkoła kontrole wykazały, że "pomimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół nie dzieli klas na grupy w zależności od umiejętności matematycznych".

Mając to wszystko na uwadze, NIK przedstawił szereg wniosków zaadresowanych do różnych instytucji, w tym ministra edukacji narodowej. Izba wnosi m.in. "o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach".

Więcej o: