Spraw ubyło, a nagrody w Trybunale Konstytucyjnym urosły. W 2018 r. pracownicy dostali 1,6 mln zł

1 mln 640 tys. zł - tyle pieniędzy w formie nagród dostali pracownicy Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. Przeciętnie nagroda wyniosła 6,1 tys. zł.
Zobacz wideo

O nagrodach informuje poniedziałkowy "Fakt". Łącznie na nagrody w 2018 Trybunał Konstytucyjny przeznaczył 1 640 450 zł, czyli o 61 800 zł więcej niż przed rokiem. Co ważne, premie wypłacono pracownikom, ale nie prezesowi, wiceprezesowi i sędziom. W sumie nagrody dostało 100 osób, średnia wyniosła więc ok. 6,1 tys. zł.

Dziennik zwraca jednocześnie uwagę, że trybunał rozpatruje mniej spraw.. Z danych z 2017 r. wynika, że za czasów prezesury Julii Przyłębskiej TK wydał 89 uchwał kończących postępowanie, a w 2015 r. 173. Mniej spraw też w ogóle wpływa do trybunału - przed reformą było ich ok. 500-600, po - 285.

Więcej o: