Abonament RTV 2019. Ile wynoszą opłaty za odbiorniki RTV? Kto jest zwolniony z opłat? [Cena]

Ile kosztuje abonament RTV w 2019? Przedstawiamy informacje na temat wysokości opłat abonamentowych za korzystania z radia i telewizji.

Zgodnie z polskim prawem każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego musi go zarejestrować w ciągu 14 dni od zakupu i regularnego wnosić opłaty abonamentowe. Ile kosztuje abonament RTV w 2019 roku? Dowiadujemy się tego ze strony internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Poczty Polskiej, która zajmuje się zarówno rejestracją odbiorników, jak i pobieraniem abonamentu RTV.

Abonament RTV 2019. Ile zapłacimy za korzystanie z radia i telewizji?

Ile kosztuje abonament RTV w 2019 roku? Stawki abonamentowe w tym roku są takie same, jak w roku ubiegłym. Za jeden miesiąc użytkowania radia zapłacimy 7 zł, z kolei za miesięczny abonament za telewizor wynosi 22,70 zł. To, jak wysoki będzie nasz abonament RTV za cały rok, zależy od tego, czy zapłacimy za dwanaście miesięcy z góry, czy wolimy ponosić opłatę co miesiąc. Jeżeli chcemy obniżyć abonament RTV w skali całego roku, warto zapłacić za dwanaście miesięcy z góry, ponieważ wtedy taryfa jest korzystniejsza. 

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2019 roku

Odbiornik radiofoniczny

 • za jeden miesiąc 7,00 zł
 • za dwa miesiące 13,60 zł 
 • za trzy miesiące 20,15 zł
 • za sześć miesięcy 39,90 zł 
 • za rok 75,60 zł

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny

 • za jeden miesiąc 22,70 zł
 • za dwa miesiące 44,05 zł
 • za trzy miesiące 65,35 zł
 • za sześć miesięcy 129,40 zł
 • za rok 245,15 zł

Zwolnienie z abonamentu RTV. Kto nie musi płacić za radio i telewizor?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2019 roku wciąż obowiązywać będą zwolnienia od opłat abonamentowych. Kto może z nich skorzystać? Osobami uprawnionymi do zwolnienia z abonamentu RTV są m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Aby skorzystać ze zwolnienia od abonamentu RTV, należy przedstawić w urzędzie pocztowym dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Więcej o: