Jest kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi

Były senator Józef Pinior odpowie przed sądem w sprawie podejrzeń o uzyskanie wynagrodzenia za nieprzeprowadzone wykłady oraz podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.
Zobacz wideo

Przed sądem, w związku z zarzutem popełnienia licznych przestępstw, w tym korupcyjnych, staną też asystent senatora, podający się za dyrektora biura senatorskiego - Jarosław W. oraz kilkanaście innych osób. 

Akty oskarżenia w tej sprawie skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. 

Józef Pinior został oskarżony łącznie o pięć czynów popełnionych w latach 2013 - 2015. Zarzucono mu, że zawarł umowę o dzieło, na mocy której miał przeprowadzić cykl wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, czego nigdy nie zrealizował, a za co uzyskał wynagrodzenie w wysokości 5 tysięcy złotych. Ponadto Józef Pinior został oskarżony o złożenie w latach 2013-2015 fałszywych oświadczeń majątkowych zawierających nieprawdziwe dane, co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. 

Ustalenia prokuratorów

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Józef Pinior nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysięcy złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku były senator nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych. 

Jarosław W. z kolei został oskarżony łącznie o dwanaście czynów, w tym o jedenaście o charakterze korupcyjnym oraz o oszustwo, których dopuścił się w okresie od sierpnia 2014 roku do kwietnia 2016 roku we Wrocławiu i w Warszawie. Oskarżony powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Pozostałe kilkanaście osób zostało oskarżonych o udzielnie Jarosławowi W. korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu prowadzonych przez powyższe instytucje spraw. 

Korupcja jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 8 lat. Podobną sankcję prawo przewiduje za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

To kolejny akt oskarżenia wobec byłego senatora - w lipcu zeszłego roku do sądu trafiło oskarżenie wobec Józefa Piniora i czterech innych osób dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Więcej o: