Abp Gądecki straszył ideologią na pasterce. Padły słowa o aborcji, gender i seksualizacji dzieci

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej podczas pasterki w poznańskiej katedrze mówił o "niemoralnych modelach i stylach życia", które są "narzucane" przez bogate, liberalne państwa i organizacje pozarządowe.

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w homilii podczas pasterki w katedrze poznańskiej nawiązał do słów papieża Franciszka z 2015 r. o "kolonizacji ideologicznej". Papież ostrzegał wówczas przed "narzucaniem niemoralnych wzorców ideologicznych i stylu życia", do czego mogłoby dojść pod pretekstem m.in. "postępu społecznego".

Według arcybiskupa Gądeckiego, przy pomocy czterech głównych idei dochodzi do "narzucania niemoralnych modeli i stylów życia" przez bogate, liberalne państwa i organizacje pozarządowe w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

Gądecki o "kolonizacji ideologicznej"

Jakie idee miał na myśli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski? Jako pierwszą wymienił "różne formy rodziny".

To hasło promuje związki jednopłciowe i najróżniejsze inne związki nieformalne, stojąc w opozycji do idei rodziny opartej na małżeństwie między mężczyzną a kobietą, które jest przedstawiane jako pojęcie kontrowersyjne, staroświeckie i dyskryminujące mniejszości seksualne

- stwierdził duchowny.

Kolejna idea to "zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne". - To w istocie prawo do aborcji. Pod tą nazwą w wielu krajach europejskich i w Kanadzie świadczone są usługi aborcyjne oraz propagowane środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne - przekonywał arcybiskup.

Przewodniczący KEP mówił także o niektórych programach edukacji seksualnej, która jego zdaniem wprowadza wiedzę "nieprzystosowaną do wieku dziecka i z pominięciem roli rodziców". Według abpa Gądeckiego, takie programy rozbudzają potrzeby seksualne i polegają na "seksualizacji dzieci".

Na koniec duchowny wspomniał o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Ta idea stoi w opozycji do biologicznego i holistycznego charakteru ludzkiej płciowości i stara się narzucić tzw. "ideologię gender", według której człowiek sam sobie wybiera, jakiego jest rodzaju, w zależności od własnych pragnień i potrzeby samorealizacji

- mówił. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "te idee przenikają do rezolucji ONZ oraz do umów międzynarodowych i konwencji europejskich".

Przewodniczący KEP o Wigilii

Arcybiskup w innej części homilii ubolewał również nad tym, że "ponowoczesny miękki totalitaryzm" marginalizuje chrześcijan w imię "fałszywego szacunku" wobec osób, które nie wyznają wiary chrześcijańskiej.

W ostatnim czasie nawet w Poznaniu w niektórych placówkach oświatowych podjęto próby ograniczenia religijnej oprawy świąt, a dyrektorzy wyrazili zamiar zorganizowania "spotkań świątecznych" zamiast tradycyjnych jasełek oraz zamiar rezygnacji z dzielenia się opłatkiem w trakcie szkolnej Wigilii, chociaż organizowanie w szkołach takich wydarzeń jak jasełka jest zgodne z polskim prawem 

- mówił Stanisław Gądecki.

- Podobne "podchody" poczyniono w niektórych instytucjach publicznych, na dodatek dzieląc się "lampką wina" zamiast opłatkiem. W ten sposób pragnie się wyrazić szacunek dla mniejszości, kosztem obrażania większości - podsumował.

Zobacz wideo
Więcej o: