Abonament RTV 2019. Ile zapłacimy w 2019 roku? Stawki opłat abonamentowych KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła stawki za abonament RTV na 2019 roku. Opłata za telewizor i radio w nadchodzącym roku nie ulegnie zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Zobacz wideo

Czym jest abonament RTV i w jaki sposób wydawane są pieniądze, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozyskuje w ten sposób? "Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji" - czytamy na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Abonament RTV powinien płacić każdy, kto posiada telewizor bądź radio.

Abonament RTV. Ile zapłacimy w 2019 roku? Stawki abonamentowe

Zgodnie z zapowiedziami KRRiT, stawki abonamentowe na rok 2019 nie wzrosną. Za używanie odbiornika radiofonicznego zapłacimy kolejno:

 • za jeden miesiąc 7,00 zł
 • za dwa miesiące 13,60 zł 
 • za trzy miesiące 20,15 zł
 • za sześć miesięcy 39,90 zł 
 • za rok 75,60 zł

Jeżeli z kolei chcemy używać telewizora lub telewizora i radia, powinniśmy zapłacić:

 • za jeden miesiąc 22,70 zł
 • za dwa miesiące 44,05 zł
 • za trzy miesiące 65,35 zł
 • za sześć miesięcy 129,40 zł
 • za rok 245,15 zł

Abonament RTV. Kto może zostać zwolniony z opłat za telewizor i radio?

Jak podaje KRRiT, w 2019 roku wciąż obowiązywać będą zwolnienia od opłat abonamentowych. Osobami uprawnionymi do zwolnienia z abonamentu RTV są m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Jak czytamy na stronie KRRiT, osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie, zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie. Wzór odpowiedniego oświadczenia można pobrać ze strony internetowej krrit.gov.pl

***

Miałaś/miałeś do czynienia z terapiami alternatywnymi? Chcesz skomentować ten temat? Czekamy na listy pod adresem: listydoredakcji@gazeta.pl

Gazeta.pl to nie tylko polityka i gospodarka, ale też tematy lokalne, poruszające problemy mniejszych społeczności, bliższe ludziom. Poświęć trzy minuty i pomóż nam lepiej zrozumieć, o czym chcesz czytać. Kliknij tutaj, żeby rozwiązać krótką ankietę.

Więcej o: