Próbny egzamin ósmoklasistów z angielskiego i niemieckiego. Gdzie znaleźć arkusze i odpowiedzi?

Próbne egzaminy ósmoklasistów z języka angielskiego i niemieckiego właśnie się rozpoczęły. Publikujemy informacje na temat arkuszy i odpowiedzi. Gdzie i o której będziemy mogli je zobaczyć?

29 listopada uczniowie ósmych klas mierzą się z próbnym egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego lub z języka niemieckiego. Jest to pierwszy tego typu egzamin, przygotowujący uczniów do właściwego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Jakie zadania rozwiązuje młodzież? Gdzie i kiedy będziemy mogli sprawdzić jak wyglądały arkusze i poznać odpowiedzi?

Próbny egzamin ósmoklasisty. Jak przebiega egzamin z języka obcego?

Egzamin ósmoklasisty to nowość w polskim systemie szkolnictwa. W najbliższych latach będzie obejmował przedmioty: język polski, matematykę i nowożytny język obcy. W listopadzie młodzież pisze próbny egzamin, czyli tzw. egzamin ósmoklasisty z Operonem. Język polski i matematyka już za nimi. Arkusz z języka angielskiego lub z języka niemieckiego młodzi ludzie otworzyli dzisiaj o godzinie 9:00, a na jego rozwiązanie mają 90 minut.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego przebiega w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej, a uczniowie rozpoczynają rozwiązywanie zadań we wszystkich szkołach w tym samym terminie. Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem pozwala sprawdzić swoje umiejętności, ale także zapoznać się z formułą egzaminu. Egzaminy tego typy są ważne także dla szkół, które w czasie jego trwania sprawdzają, czy radzą sobie z organizacją egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty - język obcy. Arkusze i odpowiedzi

Egzamin z języka angielskiego lub z języka niemieckiego rozwiązuje się przez 90 minut. Podczas egzaminu uczeń może mieć przy sobie wyłącznie długopis. Egzamin z języka obcego sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu, a także pisania dłuższych form wypowiedzi. Kiedy dowiemy się, jak dokładnie wyglądał arkusz egzaminacyjny?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Operon, arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane o godzinie 12:00 na stronie wydawnictwa. Arkusze ze wszystkich dotychczasowych egzaminów można pobrać tutaj, niedługo zostaną tam udostępnione zadania z języków obcych. Arkusze z języka angielskiego i niemieckiego, a także odpowiedzi zostaną opublikowane także na portalu takzdam.pl.

Więcej o: