Fałszywy alert RCB. Wysłano SMS-y z powołaniami do wojska przez kryzys na Ukrainie

Mieszkańcy gmin na Podkarpaciu otrzymali fałszywy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wzywający mężczyzn do stawienia się w urzędach gmin w związku z kryzysem na Ukrainie. RCB dementuje.

"Uwaga! Mężczyźni w wieku 18-65 lat zamieszkali na terenie gminy Dukla zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy w dniu 27.11.2018 o godzinie 10 w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów" - SMS-y o takiej treści od nadawcy podpisanego jako "Alert RCB" otrzymali w poniedziałek mieszkańcy powiatu krośnieńskiego w Podkarpackiem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w oficjalnym komunikacie poinformowało, że nie wysyłało takiego komunikatu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Prosimy o RT

- czytamy na Twitterze RCB.

Projekt "Alert RBC" ma wystartować w połowie grudnia, jednak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od kilku miesięcy testuje wysyłanie ostrzeżeń, m.in. pogodowych.

Gdy program wejdzie w życie, zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego z czerwca 2018 roku, operatorzy będą zobowiązani do niezwłocznego wysłania komunikatów RCB do wszystkich użytkowników przebywających na obszarze wskazanym przez dyrektora RCB.

Czym jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?

RCB to państwowa jednostka systemu zarządzania kryzysowego. Ma zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia - minimalizować ich skutki. RCB dokonuje analizy wszelkich możliwych zagrożeń na podstawie informacji dostarczanych przez "ośrodki kryzysowe" administracji publicznej oraz danych międzynarodowych, a także opracowuje rozwiązania dotyczące sytuacji kryzysowych oraz koordynuje przepływ informacji na ich temat. RCB działa od 2008 roku.

Więcej o: