Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach. Policja przypomina o utrudnieniach w ruchu drogowym

Szczyt klimatyczny ONZ (COP24), który odbędzie się w Katowicach w dniach 3 - 14 grudnia, będzie przyczyną licznych utrudnień w ruchu drogowym oraz w ruchu pieszych.

Choć konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu rozpocznie się dopiero w przyszłym tygodniu, w Katowicach wprowadzono już pierwsze zmiany, które utrudnią poruszanie się samochodami, ale także pieszo. Już teraz nie można  wchodzić na Plac i do Parku przy Pomniku Powstańców Śląskich. Miejsce to chroni Policja, ponieważ zostało ono wyznaczone na miejsce ew. ewakuacji uczestników szczytu klimatycznego ONZ. Przypomnijmy, że w tym wydarzeniu weźmie udział około 30 tysięcy osób ze 196 krajów.

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach. Utrudnienia w ruchu drogowym

Najwięcej zmian możemy się spodziewać w okolicach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Część z nich została wprowadzona już 25 listopada. Poniższe utrudnienia będą obowiązywać do 17 grudnia włącznie.

  1. Wprowadzono całkowite wyłączenie z ruchu kołowego lub ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym na ulicach  Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijskiej i Nadgórników.
  2. Obowiązuje zakaz ruchu dla pieszych na odcinku od skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Olimpijską do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Roździeńskiego (nie dotyczy lewej strony chodnika - dojście do budynku ul. Olimpijska 11 od Al. Korfantego).
  3. Wprowadzone utrudnienia w ruchu drogowym uniemożliwiają dojazd do restauracji znajdującej się na parterze budynku KTW od placu Antala i Sławika.
  4. Ciąg ulic Dobrowolskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijska, Roździeńskiego, Rondo im. gen. J. Ziętka, Kopalniana, Ścigały, Nadgórników, Jerzego Dudy-Gracza objęta zostanie zakazem zatrzymywania z możliwością odholowania pojazdu.
  5. Na odcinku al. Korfanego od Ronda, w kierunku Pętli Słonecznej do ul. Olimpijskiej, z ruchu drogowego wyłączony będzie prawy pas ruchu.
  6. W dniach 2-4 grudnia w rejonie hoteli znajdujących się przy ul. Dworcowej, Uniwersyteckiej i Wojewódzkiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju z możliwością odholowania samochodu
  7. Od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r. w godz. od 7:00 do 23:00 wprowadzony zostanie zakaz poruszania się po drogach na obszarze woj. śląskiego pojazdów przewożących towary niebezpieczne  oraz pojazdów  o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakaz ten dotyczą dróg:
  8. DK 79 na odcinku od węzła z DK86 (Al. Roździeńskiego, DTŚ 902) do skrzyżowania ulic Chorzowskiej, Stęślickiego i Grundmana w Katowicach
  9. Al. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka

Jak dowiadujemy się ze strony katowickiej Policji, wszelkie pojazdy usuwane z dróg w związku ze szczytem klimatycznym ONZ, rozliczane będą na podstawie Uchwały budżetowej Rady Miasta Katowice. Zmiany w organizacji ruchu, w szczególności te wprowadzone w tzw. Strefie Kultury w Katowicach, są związane z wymogami organizatora szczytu COP24, którym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Więcej o: