Senatorowie znaleźli sposób, by ograniczyć legalne aborcje? Chcą klauzuli sumienia dla diagnostów

Projekt "Zatrzymaj aborcję" utknął w Sejmie w specjalnie powołanej komisji. Teraz senatorowie znaleźli inny sposób, by ograniczyć legalne zabiegi przerywania ciąży. Chcą przyznać diagnostom prawo do klauzuli sumienia.

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji chcą, by diagności laboratoryjni mogli odmówić wykonania badania ze względu na sumienie - informuje "Rzeczpospolita", która dotarła do senackiego projektu.

Senatorowie chcą klauzuli sumienia dla diagnostów laboratoryjnych

Senatorowie PiS chcą, by w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej znalazł się poniższy zapis.

Diagnosta laboratoryjny, którego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na wykonywanie zlecenia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego oraz podmiot medyczny, któremu diagnosta laboratoryjny odmówił wykonania zlecenia

- czytamy.

Senator PiS Zbigniew Cichoń, który będzie reprezentantem komisji podczas prac nad projektem, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" argumentował, że "prawo do wolności sumienia jest gwarantowane w konstytucji".

W praktyce przepis ten oznacza przyznanie prawa do klauzuli sumienia kolejnej grupie zawodowej: po lekarzach, pielęgniarkach i położnych.

Przypomnijmy, że przepisy, które dotyczą lekarzy, zabraniają stosowania klauzuli sumienia w przypadku ryzyka utraty zdrowia lub życia przez pacjenta. Lekarz, który powołuje się na sumienie, ma z kolei obowiązek wskazać innego medyka, który nie odmówi pacjentowi świadczenia.

Ten przepis senatorowie także chcą zmienić. Proponują rozwiązanie, w którym to podmiot medyczny wyręcza lekarza powołującego się na klauzulę sumienia i zamiast niego wskazuje miejsce, gdzie pacjent nie zostanie odesłany z kwitkiem.

Klauzula sumienia w przypadku diagnostów mogłaby być stosowana np. do odmawiania wykonywania badań prenatalnych, bo zdaniem diagnosty badanie negatywnie wpłynie na płód albo zachęci kobietę do przeprowadzenia zabiegu aborcji.

Nowe przepisy mogłyby ograniczyć dostęp do badań prenatalnych, a co za tym idzie do legalnych zabiegów przerywania ciąży, które przeprowadza się m.in. w przypadku uszkodzenia płodu, co badania prenatalne pozwalają wykryć.

Więcej o: