Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła nabór na kurs na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Formularz aplikacyjny można przesłać za pomocą strony internetowej PAŻP do 25 listopada br.

PAŻP: Trwa nabór kandydatów na kurs na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna polska instytucja, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W chwili obecnej PAŻP zatrudnia około 570 kontrolerów ruchu lotniczego i poszukuje kolejnych zdolnych osób, które podejmą się tej odpowiedzialnej pracy. Kontrolerzy ruchu lotniczego zatrudniani przez PAŻP dbają o bezpieczeństwo ponad 2500 samolotów, które przelatują nad Polską każdego dnia. 

Kontrolerzy ruchu lotniczego zarabiają nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Jest to jednak praca bardzo wymagająca i odpowiedzialna. PAŻP rozpoczął rekrutację na kurs przygotowujący do tego typu pracy. Trwa on prawie dwa lata, jednak samo przystąpienie do kursu oznacza nawiązanie stosunku pracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Umowa o pracę jest umową na czas określony zawieraną na czas trwania szkolenia.

PAŻP szuka pracowników. Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej? Kandydat na kontrolera ruchu lotniczego powinien"

  • mieć minimum średnie wykształcenie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • znać dobrze język angielski (zarówno mówiony, jak i pisany - min. poziom B2),
  • biegle posługiwać się językiem polskim,
  • posiadać wysoką odporność na stres,
  • mieć poprawną wymowę oraz dobrą dykcję,
  • posiadać ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną oraz orientację w przestrzeni.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podkreśla, że z każdego tysiąca kandydatów, rekrutację przechodzi około 20-25 kandydatów.Tylko połowa z nich ukończy kurs, zdobędzie licencję i otrzyma ofertę pracy.

Więcej o: