Polska w 2017 roku przyjęła najwięcej imigrantów w Europie. Głównie z Ukrainy i Białorusi

Według opublikowanego przez Eurostat raportu, w 2017 roku Polska przyjęła najwięcej imigrantów w Europie. Wydano ponad 683 tys. pierwszych dokumentów pobytowych dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak wynika z raportu, który Eurostat opublikował 25 października, w 2017 roku w Polsce wydano dokładnie 683 228 pierwszych dokumentów pobytu. To stanowi 22% tego typu dokumentów wydawanych na terenie UE obywatelom krajów nie należących do wspólnoty. Zajmujemy też trzecie miejsce pod względem liczby przyjętych imigrantów w stosunku do liczby ludności - na 1000 mieszkańców przypada 18 wydanych pierwszych dokumentów pobytu.

W Polsce chcą mieszkać Ukraińcy i Białorusini

Największą grupę - aż 85 proc. - wśród imigrantów, którym wydano w Polsce pierwsze dokumenty pobytu, stanowią Ukraińcy - było ich w sumie 585 439. Pierwsze dokumenty pobytu wydano również Białorusinom (dostało je 42 756 osób) oraz obywatelom Mołdawii (7 803 osób).

Zgodnie z danymi Eurostatu, w całej UE pierwsze dokumenty pobytu najczęściej dostawali Ukraińcy i Syryjczycy. 88 proc. obywateli Ukrainy, którzy się o nie starali, dostało je właśnie w Polsce. Jednocześnie, schronienia w naszym kraju nie znalazł żaden Syryjczyk. 

Do Polski przyjeżdżają ze względu na pracę

Ponad 87 proc. osób (596 916) otrzymało pierwsze dokumenty pobytu w Polsce w związku z zatrudnieniem, które tu znalazło. To jednocześnie aż 59 proc. wszystkich pozwoleń wydanych ze względów zawodowych na terenie całej UE. 7 proc. dokumentów zostało wydanych ze względu na inne przyczyny, nieokreślone w raporcie. Oprócz tego imigranci otrzymywali dokumenty pobytu ze względu na edukację (ponad 5 proc.) i powody rodzinne (zaledwie 0.5 proc.).

Więcej o: