Lech Wałęsa 35 lat temu otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Laur odebrała jego żona

Lech Wałęsa dokładnie 35 lata temu otrzymał Nagrodę Nobla. 5 października 1983 roku Komitet Noblowski przekazał swoją decyzję - Pokojowa Nagroda Nobla po raz pierwszy powędrowała w ręce Polaka - Lecha Wałęsy, przewodniczącego Solidarności.

Lech Wałęsa miał dowiedzieć się o otrzymaniu nagrody Nobla w nocy z 5 na 6 października. Informacji na początku nie potraktował poważnie. Uwierzył w nią dopiero nad ranem, gdy przed jego domem pojawili się zagraniczni dziennikarze.

Lech Wałęsa z Pokojową Nagrodą Nobla. Uzasadnienie Komitetu

Komitet Noblowski przyznał Wałęsie nagrodę, ponieważ uznał, że poczynił on: „starania o zapewnienie robotnikom prawa do zakładania własnych organizacji są ważnym wkładem do kampanii na rzecz uniwersalnych praw ludzkich”. Komitet określił go mianem „wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem”.

Dodano również, że w ówczesnych czasach, gdy „odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem”. Po przyznaniu nagrody PRL-owska propaganda przeciwko Wałęsie jeszcze bardziej się zaostrzyła.

Nobel dla Wałęsy, problem dla PRL-u

Informacja o przyznaniu Wałęsie Nagrody Nobla postawiła na nogi ówczesne władze. Jakiekolwiek komentarze mediów w tej sprawie były cenzurowane. Podczas gdy za granicą Wałęsie dedykowano okładki gazet, w Polsce oficjalnie wydano jedynie krótką depeszę. „Warto nadmienić, że norweskie jury przyznało w tym roku nagrodę w warunkach gwałtownego wzrostu napięcia międzynarodowego i narastającej agresji propagandowej przeciwko Polsce i innym krajom socjalistycznym” – taką informację podawało ówczesne PAP.

Danuta Wałęsa odbiera Nobla za przewodniczącego Solidarności

Lech Wałęsa nie mógł również odebrać Pokojowej Nagrody Nobla osobiście. Ówczesne władze nie zgodziły się na wydanie mu paszportu. Nagrodę w imieniu swojego męża odebrała Danuta Wałęsa wraz z synem Bogdanem podczas wizyty w Oslo 10 grudnia 1983 roku. Odczytała ona list Wałęsy skierowany do Komitetu, w którym dziękował on za nagrodę i przypominał, że jego miejsce jest wśród tych, do których należy – gdańskich robotników. Relację z uroczystości prowadziło radio Wolna Europa.

Czym jest Nagroda Nobla?

Więcej o: