Do Sądu Najwyższego dotarła "przesyłka od prezydenta". 7 sędziów odesłanych w stan spoczynku

Do Sądu Najwyższego dostarczono pisma z Kancelarii Prezydenta, dotyczące przejścia siedmiu sędziów w stan spoczynku.

Podpisane przez Andrzeja Dudę pisma trafiły dzisiaj do Sądu Najwyższego. Poinformował o tym na Twitterze reporter RMF FM Patryk Michalski. Jak informuje, w siedzibie sądu "pojawił się ktoś z 'przesyłką z Kancelarii Prezydenta'".

To pisma informujące o przejściu w stan spoczynku sędziów. Według informacji reportera RMF FM jest ich siedem. "(...) zawiadamiam, że datą przejścia Pana Sędziego w stan spoczynku jest dzień 12 września 2018 r." - czytamy w piśmie adresowanym do sędziego Stanisława Zabłockiego. Pisma zostały podpisane osobiście przez Andrzeja Dudę.

Sędzia Zabłocki poddaje się niekonstytucyjnemu rozwiązaniu 

Stanisław Zabłocki całe pismo umieścił na Facebooku i dodał szeroki prawniczy komentarz. Sędzia zaczął od tego, że jest mu niezmiernie smutno, że prezydent nie poczekał z podjęciem decyzji na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stwierdził jednak, "na tym etapie postępowania zmuszony jest poddać się rozwiązaniu, które co prawda uważam za niekonstytucyjne i wątpliwe w świetle standardów unijnych, ale których to jego cech nie ma prawa sam wobec siebie stwierdzać". Wiem, że wskazane tu uwarunkowania są dość trudne do zrozumienia dla nie-prawników, ale z kolei dla mnie, jako prawnika i państwowca, są one oczywiste, niezależnie od tego, jak głęboko nie zgadzam się z rezultatami ich przyjęcia do wiadomości.

Sędzia Zabłocki nie podjął jeszcze decyzji, czy sprawę skieruje do sądów krajowych lub trybunałów międzynarodowych,ale złożył publiczne przyrzeczenie, że w przypadku otrzymaniu zadośćuczynienia, "każdego ewentualnie przyznanego mu eurocenta przekazałby na szlachetny cel społeczny". "Nie o odszkodowanie i zadośćuczynienie walczyłbym bowiem w tej sytuacji, a jedynie o to, aby prawo było stosowane w sposób prawy" - napisał. Na koniec podsumował:

Trzeba być konsekwentnym. Trzeba społeczeństwu dawać jasne sygnały. Nie można zatem biernie przyglądać się temu, że źle się dzieje z polskim systemem prawnym, niezależnie od tego, czy jest się sędzią w stanie czynnym, czy też sędzią w stanie spoczynku. W konsekwencji, zamierzam młodszym Koleżankom i Kolegom sędziom zawsze służyć, w miarę swych sił, radą i pomocą w tych trudnych dla prawa i dla prawników czasach. Gdyby zaś w wyniku np. ewentualnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie władze zmieniły stanowisko wobec sędziów 65-latków w Sądzie Najwyższym i uczyniły to w takiej perspektywie czasowej, która pozwoliłaby mi w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej powrócić do orzekania, gotów jestem to bez żadnych dodatkowych warunków uczynić, bowiem zawód sędziego uważam za najpiękniejszy z zawodów prawniczych i w ogóle za jeden z najbardziej fascynujących zawodów, a wymiar sprawiedliwości jest - bez popadania w zbytni patos - wielką miłością mego życia.

Zawistowski za Iwulskiego

Wśród sędziów, którzy od dziś przechodzą w stan spoczynku, jest Józef Iwulski, pełniący dotąd obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. To oznacza, że zastępuje go Dariusz Zawistowski, najstarszy stażem orzekający prezes SN.
Jedynym sędzią, który dziś odebrał postanowienie prezydenta, jest Stanisław Zabłocki. Pozostali odbiorą je, kiedy pojawią się w Sądzie Najwyższym.

Małgorzata Gersdorf wydała zarządzenie, w którym wyznaczyła Zawistowskiego do zastępowania jej w roli I Prezesa SN w czasie jej nieobecności od dnia 12 września 2018 r. od godz. 15:30.

Andrzej Duda wyraził zgodę na orzekanie pięciu sędziów

Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda wyraził zgodę na dalsze orzekanie w Sądzie Najwyższym przez pięciu sędziów, którzy wyrazili taką wolę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Są to sędziowie Marian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał Malarski, Zbigniew Myszka i Bogumiła Ustjanicz. W przypadku siedmiu innych sędziów prezydent takiej decyzji nie podjął, co oznacza, że przejdą oni w stan spoczynku.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 3 lipca do ustawy o Sądzie Najwyższym, sędziowie SN po ukończeniu 65 roku mieli przedłożyć prezydentowi pisma z prośbami o zgodę na dalsze orzekanie. Sędziowie, którzy tego nie zrobili w myśl ustawy mieli przechodzić w stan spoczynku.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 pytań prejudycjalnych dotyczących ustawy i zawiesił przepisy "odsyłające" sędziów w stan spoczynku.

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ

Więcej o: