Rekordowe wydatki Funduszu Kościelnego. Na remonty wydano już o 10 mln zł więcej niż w 2017

Już 26 mln zł z Funduszu Kościelnego trafiło na remonty świątyń w Polsce, a ta kwota może jeszcze wzrosnąć. To absolutny rekord: rok temu było to "zaledwie" około 15 milionów. Dotacje obejmują zabytkowe obiekty sakralne i kościelne.

Fundusz Kościelny nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki, którymi dysponuje, trafiają głównie do Kościoła katolickiego w Polsce. W ostatnich latach Fundusz Kościelny zaczął operować - w porównaniu do poprzednich - o wiele większymi kwotami. Jeszcze w 2012 roku było to mniej niż 100 mln zł, z kolei w 2016 (według NIK) było to ponad 167 milionów zł.

Skąd ten wzrost? Niedawno MSWiA odpowiadało na podobne pytanie "Rzeczpospolitej", resort argumentował, że wydatki na Fundusz Kościelny są związane m.in. z kwotą minimalnego wynagrodzenia (a to w ostatnim czasie wzrosło), co za tym idzie - wzrosły np. składki na ubezpieczenia duchownych.

Oprócz tego, jak stwierdziło MSWiA, ma to związek ze wznowieniem - od 2016 roku - "udzielania dotacji z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej". Rzeczywiście - te rosną w ekspresowym tempie.

Fundusz Kościelny. Rekordowe wydatki na remonty

Na dane o pełnych wydatkach z Funduszu Kościelnego w 2018 roku trzeba będzie jeszcze poczekać, ale Wirtualna Polska zwróciła uwagę na to, że już można mówić o rekordowo wysokim wsparciu remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Dotychczas, zgodnie z informacjami ze strony MSWiA, na takie remonty przeznaczono dokładnie 26 milionów 9 tysięcy złotych. To rekord, a ostatnio listę podmiotów objętych dotacjami MSWiA aktualizowało 21 sierpnia, więc kwota może jeszcze się zwiększyć.

Dla porównania: w całym 2016 roku na ten cel przeznaczono około 16 mln zł, gdy w 2017 było to 15 mln zł.

W tym roku 100 tys. zł przyznano np. na remont w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie (to jeden z najcenniejszych zabytków w tym mieście, którego historia sięga XV w.) - z tych środków pokryte zostaną koszty izolacji krypt w nawie głównej.

Remonty ze środków Funduszu Kościelnego. Jakie są zasady?

Zgodnie z zasadami, pieniądze trafiają na remonty tych obiektów sakralnych, które mają wartość zabytkową i tak jest najczęściej (mogą to być zwykłe prace konserwatorskie: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej).

Są jednak wyjątki:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić finansowanie z Funduszu Kościelnego remontu ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: instrumenty muzyczne, dzwony) oraz stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: ołtarze, polichromie, freski, posadzki). Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się co do zasady prac dotyczących otoczenia obiektu (takich jak np.: chodniki, ogrodzenia, trawniki).
Więcej o: