W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Co to takiego?

Rok szkolny 2018/2019 będzie rokiem przełomowym - już w kwietniu pierwsi uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Co to takiego i jakie przedmioty obejmuje? Podpowiadamy.

Egzamin ósmoklasisty – co to takiego?

Egzamin ósmoklasisty to nowość w polskim systemie edukacji, która została wprowadzona wraz z ostatnią reformą oświaty. Ma on zastąpić egzamin gimnazjalny, który zniknie wraz z gimnazjami. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 - przystąpią do niego zarówno uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Rok szkolny 2018/2019. Harmonogram dni wolnych i terminy egzaminów [KALENDARZ] >>>

Egzamin ósmoklasisty. Jakie są najważniejsze zasady nowego egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty to jeden z tych egzaminów, który jest egzaminem obowiązkowym. Istotny fakt jest jednak taki, że egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, ponieważ minimalny wynik egzaminu nie został określony. Oznacza to, że każdy uczeń, który przystąpi do tego egzaminu, spełni swój obowiązek i zaliczy egzamin, bez względu na to, ile punktów zdobędzie.

Jakie przedmioty będą zdawać uczniowie podchodzący do egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty ma na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów w czasie ośmioletniej nauki w szkole podstawowej. Obejmuje on wiadomości i umiejętności, które zostały określone w podstawie nauczania dla szkół podstawowych, którą można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  W latach 2019-2021 egzamin ósmoklasisty będzie sprawdzał wiedzę z trzech przedmiotów obowiązkowych - z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przez ucznia nowożytnego języka obcego.

Rok szkolny 2018/2019. Kiedy zaczną się ferie, a kiedy wakacje? >>>

Młodsze dzieci, które przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 lub później będą musiały wybrać czwarty przedmiot, czyli przedmiot dodatkowy, którym będzie biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Co istotne, uczniowie VIII klas będą mogli zdawać tylko jeden język obcy i to wyłącznie taki, którego uczą się w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Osoby kończące ośmioletnią szkołę podstawową będą mogły wybierać pomiędzy egzaminem z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego.

Egzamin ósmoklasisty - terminy

Kilka dni temu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy najważniejszych egzaminów, wśród których znalazł się także egzamin ósmoklasisty. Egzamin ten będzie trwał trzy dni i obejmie kolejno:

  • egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut,
  • egzamin z matematyki, który będzie trwał 100 minut,
  • egzamin z języka obcego, z którym uczniowie będą się zmagać przez 90 minut.

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w połowie kwietnia, tuż przed wiosenną przerwą świąteczną. 15 kwietnia dzieci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, 16 kwietnia - z matematyki, a dzień później (17 kwietnia) z wybranego języka obcego.

Rok szkolny 2018/2019. Kiedy wypadają dni wolne od nauki? Przerwa świąteczna, ferie, majówka >>>

Więcej o: