Matura poprawkowa 2018. CKE opublikuje arkusze z części pisemnej

Ruszyła matura poprawkowa 2018. Dzisiaj odbyła się część pisemna matury poprawkowej 2018. Mogli do niej przystąpić ci, którym w maju nie udało się zaliczyć egzaminu obowiązkowego z jednego przedmiotu - języka polskiego, matematyki lub języka obcego.

Matura poprawkowa 2018 w formie pisemnej rozpoczęła się o godz. 9., a zakończyła o 14.00.

Dzisiaj i jutro odbędzie się również matura poprawkowa z części ustnej – dla tych, którzy nie zdali ustnego egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowych lub języka obcego.

Matura poprawkowa 2018 – arkusze

Arkusze z matury poprawkowej 2018 powinny zostać opublikowane na stronie CKE: cke.gov.pl po zakończeniu poprawki egzaminu maturalnego.

Arkusze z matury poprawkowej opublikujemy także w tym tekście, kiedy udostępni je CKE.

Matura 2018 – ile osób nie zdało?

W tym roku maturę pisało około 247 tys. osób. Co piąty z nich oblał jeden z przedmiotów obowiązkowych. W liceach maturę zdało 85,3 proc. maturzystów. W technikach było to. 69,9 proc. uczniów ostatnich klas. Abiturienci najwięcej problemów mieli ze zdaniem matematyki, dlatego maturę poprawkową z tego przedmiotu zdaje najwięcej osób.

Matura 2018 - gdzie sprawdzić wyniki?

Wyniki matury poprawkowej 2018 pojawią się 11 września. Będzie można sprawdzić w internecie. Pojawią się na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jak sprawdzić wyniki matury poprawkowej? Na odpowiedniej stronie OKE trzeba się zalogować, używając numeru PESEL i hasła, które otrzymaliście w swojej szkole.

Strony OKE dla poszczególnych miast:

  • woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie http://oke.poznan.pl
  • woj. dolnośląskie, opolskie: http://oke.wroc.pl
  • dla Śląska http://oke.jaworzno.pl 
  • dla województw pomorskiego i kujawskopomorskiego: http://oke.gda.pl 
  • Łódzkie, Świętokrzyskie http://oke.lodz.pl 
  • Podkarpackie, Małopolska, Lubelskie http://oke.krakow.pl
  • Mazowsze: http://oke.waw.pl
  • Podlasie, Warmia i Mazury: http://oke.lomza.pl

Kto zda maturę poprawkową? Ci, którzy na egzaminie otrzymali powyżej 30 proc.

Matura poprawkowa. Kto może przystąpić do poprawki?

Matura poprawkowa 2018 to dla 36 tysięcy uczniów ostatnia w tym roku szansa na uzyskanie świadectwa dojrzałości. Blisko 14 tys. tegorocznych maturzystów, którzy nie zdali z więcej niż jednego przedmiotu, będzie musiało poczekać z ponownym przystąpieniem do matury do przyszłego roku.

Dlaczego studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują?

Więcej o: