Wybory samorządowe 2018. Kim są członkowie Państwowej Komisji Wyborczej? Jakie są zadania PKW?

Choć podczas wyborów samorządowych 2018 skład Państwowej Komisji Wyborczej nie zmieni się, już niedługo wejdą w życie nowe przepisy z Kodeksu wyborczego. Kto może zostać członkiem PKW, a kto nim będzie zgodnie z przepisami wprowadzonymi wraz z nowelizacją Kodeksu Wyborczego?

Wybory samorządowe. Państwowa Komisja Wyborcza – jakie są jej zadania?

Wiemy już, kiedy odbędą się wybory samorządowe 2018, w związku z czym Państwowa Komisja Wyborcza może na dobre rozpocząć pracę nad przygotowaniami do jesiennych wyborów, podczas których wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Czym jest PKW i jakie są jej najważniejsze zadania?

Państwowa Komisja Wyborcza w Polsce została powołana w roku 1991. Jest to najwyższy organ wyborczy, pracujący zarówno przy wyborach do Sejmu i Senatu, jak i podczas wyborów prezydenckich, wyborach samorządowych, wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w czasie referendów. Do najważniejszych zadań PKW należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, powoływanie okręgowych komisji wyborczych, ogłaszanie wyników wyborów oraz ustalanie wzorów urzędowych formularzy, takich jak karta do głosowania.

Wybory samorządowe 2018. Kiedy zaczyna się cisza wyborcza? >>>

Wybory samorządowe 2018. Jakie są najważniejsze zadania Państwowej Komisji Wyborczej?Wybory samorządowe 2018. Jakie są najważniejsze zadania Państwowej Komisji Wyborczej? Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Wybory samorządowe 2018. Członkowie PKW. Kim są i jak długo trwa ich kadencja?

Do tej pory w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzili:

  • 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
  • 3 sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  • 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kadencja każdego z członków PKW wynosi 9 lat.

Wybory samorządowe 2018. W jakich godzinach otwarte będą lokale wyborcze? >>>

Wybory samorządowe. Kto może zostać członkiem PKW?Wybory samorządowe. Kto może zostać członkiem PKW? Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Wybory samorządowe. Już wkrótce zmiana przepisów dot. składu PKW

Po styczniowej nowelizacji Kodeksu wyborczego nastąpiły jednak pewne zmiany. Od nowej kadencji Sejmu (czyli jeszcze nie podczas wyborów samorządowych 2018) członkami Komisji Wyborczej będą:

  • jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
  • jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.

Nowością jest także to, że członków PKW może odwołać Prezydent Rzeczpospolitej. To właśnie te zapisy były jednymi z budzących największe wątpliwości wśród osób, które krytykowały styczniowe zmiany w Kodeksie wyborczym. Zdaniem protestujących, sprzeciwiających się wprowadzeniu nowego prawa wyborczego, wybór większości członków PKW przez Sejm i możliwość ich odwołania przez prezydenta PR, może prowadzić może do wielu nadużyć, w tym do fałszowania wyników wyborów.

Więcej o: