Mężowie zaufania w wyborach samorządowych 2018. Kim są, co mogą i czy dostają wynagrodzenie?

Prawidłowy przebieg nadchodzących wyborów samorządowych w 2018 roku będzie monitorowany przez mężów zaufania, których prawa omawia Kodeks wyborczy. Kim jest mąż zaufania, kto może nim zostać i jakie ma prawa?

Wybory samorządowe 2018. Kim jest mąż zaufania? Jakie jest jego zadanie?

Mężowie zaufania to osoby, których zadaniem podczas wyborów samorządowych jest obserwowanie przebiegu wyborów od samego początku pracy komisji do momentu przekazania protokołów do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. Mąż zaufania powinien być szczególnie uczulony na ewentualne naruszenia procedur, które mogłyby narazić któregoś z kandydatów na utratę punktów.

Mężowie zaufania są reprezentantami kandydatów podczas wyborów samorządowych, którzy dbają o to, aby w czasie wyborów samorządowych nie doszło do fałszerstw i manipulacji, które mogłyby wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.

Wybory samorządowe 2018. Jakie prawa mają mężowie zaufania?Wybory samorządowe 2018. Jakie prawa mają mężowie zaufania? Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Wybory samorządowe. Kto i jak może zostać mężem zaufania?

Mężowie zaufania zostają wyznaczeni przez komitety wyborcze. Mężem zaufania może zostać osoba spełniająca kilka warunków.

Mężowie zaufania - warunki:

Po pierwsze, musi posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu. Mąż zaufania nie może być także kandydatem w wyborach, nie może pełnić funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, urzędnika wyborczego ani członka komisji wyborczej. O tym, że dana osoba została wyznaczona na męża zaufania zaświadcza oświadczenie wystawione przez pełnomocnika wyborczego.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? >>>

Wybory samorządowe 2018. Jakie prawa ma mąż zaufania?

Mąż zaufania ma prawo do kilku czynności w czasie wyborów samorządowych. Po pierwsze, może być on obecny podczas wszystkich czynności komisji wyborczej, którą obserwuje i rejestrować je za pomocą własnego sprzętu.

Mąż zaufania może być obecny podczas przygotowania do głosowania, samego głosowania oraz podczas ustalania wyników i sporządzania protokołu, a nawet podczas przewożenia i przekazywania protokołu do komisji wyższego stopnia. Istotne jest to, że jednym z praw męża zaufania jest możliwość wnoszenia uwag do protokołu z wymienieniem konkretnych zarzutów.

Jak głosować, żeby nasz głos był ważny? Jak wygląda karta do głosowania? >>>

Wybory samorządowe. Ile zarabiają mężowie zaufania?

Mężowie zaufania nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Działają dobrowolnie i wolontaryjnie, ponieważ funkcja ta jest funkcją społeczną, a oferowanie wynagrodzenia za tego rodzaju pracę kłóciłoby się z ideą powoływania mężów zaufania, którzy powinni być nieprzekupni i szczególnie uczuleni na wszelkiego rodzaju próby oszustwa.

Więcej o: