Wybory samorządowe 2018. Jak głosować, żeby nasz głos był ważny? Jak wygląda karta do głosowania?

Wybory samorządowe już wkrótce. W jaki sposób głosować, aby nasz głos był ważny? Kto może skorzystać z głosowania korespondencyjnego i co zrobić, aby zagłosować za granicą? Podpowiadamy.

W zależności od tego, gdzie mieszkamy, w czasie wyborów samorządowych 2018 otrzymamy trzy lub cztery karty do głosowania.

Wybory samorządowe. Ile kart do głosowania?

Mieszkańcy miast, które mają prawa powiatu otrzymają trzy karty - karty do głosowania na kandydatów do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego oraz na prezydenta miasta. Te osoby, które mieszkają w miastach, które nie mają praw powiatu, zagłosują na czterech kartach – na karcie do głosowania do rady miasta, do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mieszkańcy Warszawy głosują także na czterech kartach do głosowania: na radnych rady dzielnicy, na radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy, na ranych sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak wyglądają karty do głosowania w wyborach samorządowych 2018?

Każdy rodzaj kart ma inny kolor - biały dla rady gminy, żółty dla rady powiatu, niebieski dla sejmiku wojewódzkiego oraz różowy dla głosowania na prezydentów, burmistrzów i wójtów. To, jaką wielkość będą miały karty do głosowania nie zostało jeszcze ustalone - trwają konsultacje wyborcze, których efektem będzie wybór pomiędzy kartą wielkoformatową w formacie A0 a kartą w formie broszury w formacie A4.

Wybory samorządowe 2018. W jaki sposób głosować, aby głos był ważny?

Podczas wyborów samorządowych 2018 na każdej z kart swój głos należy oddać, stawiając znak X przy nazwisku wybranego kandydata. Trzeba pamiętać, że w wyborach radnych do rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików wojewódzkich należy postawić znak X przy nazwisku jednego z kandydatów z tylko jednej listy kandydatów.

Znak "X" - kontrowersje

Znak X na karcie wyborczej mogły tworzyć do niedawna dwie przycinające się linie. Jeśli narysowaliśmy coś więcej, głos był nieważny. Jednak po zmianie prawa X to CO NAJMNIEJ dwie linie przecinające się w obrębie wyznaczonego do głosowania pola. Zastrzeżenia do tej zmiany miała opozycja, oponowała też Państwowa Komisja Wyborcza. Pojawiły się obawy, że fałszowanie głosów będzie łatwiejsze. 

Zdjęcie poniżej pokazuje, jak teraz może wyglądać znak X na karcie do głosowania:

Jak głosować wyborach samorządowych 2018? Wchodzi nowa definicja znaku 'X'Jak głosować wyborach samorządowych 2018? Wchodzi nowa definicja znaku 'X' Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Nowelizacja kodeksu wyborczego. Sprawdź szczegóły >>>

Głosowanie korespondencyjne. Kto może zagłosować korespondencyjnie?

Z możliwości głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy przeczytać, że chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić (ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej) komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Osoby, które chcą głosować korespondencyjnie muszą posiadać orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca może zażądać nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Ponadto zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego musi zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia wyborcy,
  • numer PESEL wyborcy,
  • oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca korzystający z możliwości głosowania korespondencyjnego powinien otrzymać pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed wyborami. Pakiet ten może być wydany wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

Głosowanie poza miejscem zameldowania. Gdzie się zgłosić, aby głosować w innym mieście?

Wielu Polaków nie mieszka w tym miejscu, w którym są zameldowani. Takie osoby mogą skorzystać z możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, w miejscu tzw. stałego zamieszkania.

Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Wniosek ten musi zawierać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL wnioskującego. Poza powyższymi danymi, wnioskujący musi dostarczyć także kserokopię ważnego dowodu osobistego, a także pisemną deklarację o posiadaniu polskiego obywatelstwa oraz z informacją o adresie stałego zamieszkania. Wnioskujący powinien otrzymać decyzję w sprawie w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Czy w wyborach samorządowych można głosować za granicą?

Jak podaje PKW, w wyborach samorządowych można głosować jedynie na terenie Polski.

Kto w Warszawie, kto w Krakowie? Prezes PiS zaprezentował kandydatów na prezydentów dużych miast

Więcej o: